Tilgodese dyrene i testament

Publisert 20.04.2016

Din omsorg for dyr kan leve videre, selv om du går bort. Gjennom en testamentarisk gave til Dyrevernalliansen vil du fortsatt kunne beskytte dem - og bidra til at flere dyr får oppleve liv, frihet og glede.

Vilt svaner

Din omsorg for dyr kan leve videre, selv om du går bort. Gjennom en testamentarisk gave til Dyrevernalliansen vil du fortsatt kunne beskytte dem - og bidra til at flere dyr får oppleve liv, frihet og glede.

Testamentariske gaver kan redde mange dyr fra lidelser og død. Ved å gi en testamentarisk gave gjennom Dyrevernalliansen kan du forsikre deg om at dyr blir forsvart og hjulpet - etter at du selv ikke lenger kan tale deres sak.

Ved å skrive testament, sikrer du at midlene blir brukt slik du selv bestemmer.

Gi trygt

På grunn av sitt allmennyttige formål er Dyrevernalliansen fritatt fra arveavgift, slik at hele beløpet går uavkortet til dyrevern.

Dyrevernalliansen blir revisorrevidert årlig, leverer årsregnskap til staten og har informasjonsplikt til det offentlige Stiftelsestilsynet. Vi forvalter alle testamentariske gaver med respekt for giverens ønsker.

Opprettelse av testament

Alle myndige personer kan opprette testament.

Hvis du har barn, bestemmer arveloven at de skal ha 2/3 av arven, opptil 1 million kroner per barn. Den siste tredjedelen, eller alt som overstiger 1 million per barn, kan du selv bestemme over. Alle som ikke har barn, kan som utgangspunkt selv fritt bestemme hvordan eiendeler og formue skal fordeles.

Du kan skrive testamentet selv, men for at det skal være gyldig, må reglene i arveloven være fulgt. For å være sikker på at alt blir riktig kan det derfor være lurt å kontakte advokat, eller benytte seg av gratis rådgivning fra Dyrevernalliansens jurister. Små feil kan nemlig gjøre hele testamentet ugyldig.

Huskeregler

Her er noen huskeregler ved opprettelse av testament:

  1. Et testament må være skriftlig, og bør dateres.
  2. Testamentet må undertegnes av deg som oppretter det.
  3. Testamentet må i tillegg undertegnes av to myndige personer, som må oppføres i testamentet med navn, adresse og yrke. Disse to personene er vitner på at du som oppretter testamentet gjorde det av fri vilje og ved full bevissthet. Denne setningen kan inntas: ”Vi bevitner at testator i vårt påsyn har undertegnet testamentet av fri vilje og ved sans og samling.”.
  4. Hvis du velger å tilgodese Dyrevernalliansens arbeid, bør du skrive vår kontaktinformasjon i testamentet: Dyrevernalliansen, org. nr. 983. 482. 392.

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!