Tilgodese dyrene i testament

Publisert 01.08.2016

Din omsorg for dyr kan skape en bedre fremtid for dyrene, selv i en fjern fremtid. Gjennom en testamentarisk gave til Dyrevernalliansen vil du fortsatt kunne beskytte dyrene - og bidra til at flere dyr får oppleve liv, frihet og glede.

Katt på teppe

Din omsorg for dyr kan skape en bedre fremtid for dyrene, selv i en fjern fremtid. Gjennom en testamentarisk gave til Dyrevernalliansen vil du fortsatt kunne beskytte dyrene - og bidra til at flere dyr får oppleve liv, frihet og glede.

Ved å skrive testament, sikrer du at midlene blir brukt slik du selv bestemmer. Du kan gi dyrene alt fra én prosent til hele formuen.

Du kan laste ned en brosjyre med mer informasjon her.

Gi trygt

Dyrevernalliansen forvalter alle gaver med respekt for giverens ønsker. Vi er opptatt av effektiv drift, slik at din gave gjør nytte for dem som trenger den aller mest – dyrene. Du kan se oversikt her over hvordan vi bruker pengene.

Dyrevernalliansen er registrert i Frivillighetsregisteret, og medlem av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonen er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og mottar støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Dyrevernalliansen blir revidert av statsautorisert revisor, og rapporterer hvert år til både Stiftelsestilsynet og Landbruks- og matdepartementet. 

Opprettelse av testament

Alle myndige personer kan opprette testament. Hvis du har barn, bestemmer arveloven at de skal ha 2/3 av arven, opptil 1 million kroner per barn. Den siste tredjedelen, eller alt som overstiger 1 million per barn, kan du selv bestemme over. Alle som ikke har barn, kan som utgangspunkt selv fritt bestemme hvordan eiendeler og formue skal fordeles.

Du kan skrive testamentet selv, men for at det skal være gyldig, må reglene i arveloven være fulgt. For å være sikker på at alt blir riktig kan det derfor være lurt å kontakte advokat. Mange velger å benytte seg av gratis rådgivning fra Dyrevernalliansens jurister. Vi hjelper deg gjerne om du måtte ønske det. Små feil kan nemlig gjøre hele testamentet ugyldig.

Om du ønsker å gi dyrene en testamentarisk gave, kan du laste ned et gyldig testament du kan bruke her.

Om du vil gi dyrene en andel av arven, er det bare å ta kontakt, så hjelper vi deg videre.

Les også: Testamentere til Dyrevernalliansen.

Huskeregler

Her er noen huskeregler ved opprettelse av testament:

  • Et testament må være skriftlig, og bør dateres.
  • Testamentet må undertegnes av deg som oppretter det.
  • Testamentet må i tillegg undertegnes av to myndige personer, som må oppføres i testamentet med navn, adresse og yrke. Disse to personene er vitner på at du som oppretter testamentet gjorde det av fri vilje og ved full bevissthet. Denne setningen kan inntas: ”Vi bevitner at testator i vårt påsyn har undertegnet testamentet av fri vilje og ved sans og samling.”.
  • Hvis du velger å tilgodese Dyrevernalliansens arbeid, bør du skrive vår kontaktinformasjon i testamentet: Dyrevernalliansen, org. nr. 983. 482. 392.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!