Hva går pengene til?

Publisert 22.07.2016

Gi trygt! Når du gir en gave til dyrene, skal du være trygg på at pengene kommer frem der de virkelig gjør en forskjell.

pels rødrev valp gran

Gi trygt! Når du gir en gave til dyrene, skal du være trygg på at pengene kommer frem der de virkelig gjør en forskjell.

Rundt 62 prosent av arbeidsressursene i Dyrevernalliansen går til direkte dyrevernarbeid. Vi prioriterer nasjonale problemområder som arbeid mot pelsdyroppdrettindustrielt landbruk og smertevoldende dyreforsøk. I tillegg bruker vi en del ressurser på andre viktige saker, som bedre dyrevelferd i fiskeoppdrett og vern av ville dyr.

Dyrevernalliansen arbeider for dyrepoliti, bedre dyrevelferdslov, og en tryggere hverdag for kjæledyr som hest, hund, katt og kanin.

Rundt 13 prosent går til administrasjon, som føring av regnskap, budsjettering og betaling av regninger. Rundt 25 prosent går til å skape nye inntekter.

Dyrevernalliansen er registrert i Frivillighetsregisteret, og medlem av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonen er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og mottar støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Dyrevernalliansen blir regnskapsrevidert av statsautorisert revisor, og rapporterer hvert år til både Stiftelsestilsynet og Landbruks- og matdepartementet.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!