Minnegave

Gi en minnegave til dyrene

Med en minnegave til dyrene kan du gi en vakker siste hilsen. Den som har gått bort, blir husket med minnegaven som gir liv og velferd.

Med en minnegave til dyrene kan du gi en vakker siste hilsen. Den som har gått bort, blir husket med minnegaven som gir liv og velferd.

En verdig siste hilsen

Når en av dine kjære går bort, kan det være en lindring i sorgen å bidra til at andre får leve. Med en minnegave til dyrene kan den som har gått bort, bli husket gjennom velferd og liv.

For den som har vært glad i dyr, kan en minnegave til dyrene markere en verdig og varmhjertet avslutning.

En respektfull takk

Dyrevernalliansen legger stor vekt på å behandle alle minnegaver med respekt.

Det er viktig for oss at gaven benyttes slik at flest mulig dyr blir spart for lidelse, og at du som er etterlatt føler deg ivaretatt. Derfor sender vi deg et brev med beskrivelse av hvordan gaven vil bli benyttet, og årsberetning.

Vi vil også hedre den du minnes og savner. På dyrenes vegne setter vi inn en annonse med takk for gaven i nærmeste lokalavis.

Slik kan minnegaven også bidra til å påvirke flere, og fortelle omverdenen om engasjementet og medfølelsen til den du savner.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!