Vold mot dyr og vold mot mennesker - to sider av samme sak?

Publisert 26.03.2014

Sammenhengen mellom dyremishandling og vold mot kvinner må kartlegges nærmere, er konklusjonen fra en studie som Dyrevernalliansen har finansiert.

Kvinne med katt

Sammenhengen mellom dyremishandling og vold mot kvinner må kartlegges nærmere, er konklusjonen fra en studie som Dyrevernalliansen har finansiert.

Forsker Margunn Bjørnholt har gjennomført et pilotprosjekt om den eventuelle sammenhengen mellom dyremishandling og vold mot mennesker. Prosjektet har vært finansiert av Dyrevernalliansen, og består av en litteraturgjennomgang og intervjuer. 

Det er første gang sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker undersøkes i Norge.

Erfaringene fra krisesentrene tyder på at det er en sammenheng mellom vold mot kvinner og vold mot dyr. 

Samtidig viser studien at denne kunnskapen ikke blir tatt hensyn til på en helhetlig måte i hjelpeapparatet.

Studien baserer seg blant annet på en litteraturgjennomgang av internasjonale studier og viser at dyremishandling gir større sannsynlighet for også å finne annen familievold.

Dyremishandling og vold blir ikke sett i sammenheng

Dybdeintervjuer med ulike deler av hjelpeapparatet i Norge avdekker at krisesentre og Mattilsynet ser vold mot dyr som del av trusselbildet.

Men til tross for at problemstillingen var noe alle hadde møtt, ble ikke dette diskutert i faglige sammenhenger.

Det ble avdekket at krisesentrene på landsbasis mangler klare rutiner, og bare noen fant løsninger – for eksempel når voldsutsatte kvinner ikke ønsket å reise fra dyr de hadde omsorg for.

Ut fra intervjuene med veterinærer og saksbehandlere i Mattilsynet, var det ikke mulig å si noe entydig om hvordan man håndterer spørsmål om vold mot dyr i sammenheng med vold mot mennesker. Det var heller ikke mulig å si noe om eventuell samhandling mellom Mattilsynet og andre etater i forbindelse med dyremishandling og vold mot mennesker.

Ett av lokalkontorene i Mattilsynet samarbeidet med Barnevernet, mens et annet lokalkontor mente at forholdet til Barnevernet var elendig.

Dyrevernalliansen oppfordrer til økt kontakt mellom Mattilsynet, krisesentre og Barnevernet 

– Krisesentre, Barnevernet, sykehus og andre deler av hjelpeapparatet bør få bedre innsikt i dyremishandling som en del av familievold. Mattilsynet bør på sin side innlede et samarbeid med disse etatene for lettere å kunne avdekke vold mot dyr, sier informasjonsleder og jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen mener at hjelpeapparatet for mennesker og Mattilsynet må sette vold mot dyr på dagsorden på en systematisk måte for å kunne forebygge voldsutøvelse i samfunnet.

  Vis kilder Skjul kilder

Bjørnholt, M., Pilotstudie: Kvinnemishandling og dyremishandling, to sider av samme sak?, Rapport, mars 2014.

"HUN SOVER MED vinduet på gløtt. Det er vågalt, hun vet det, men det er jo så lenge siden sist. Da hun bråvåkner, er han allerede i rommet. Han skrur på lyset. «Nå dreper han oss,» tenker hun. Men han venter.

«Jeg vil vise deg hvordan det kommer til å gå med deg,» sier han. I hånden holder han den lille kattungen til datteren deres.

Raskt vrir han hodet om på det lille dyret, hiver den på gulvet, tråkker på den. Det spruter blod.

Hun skriker. Hyler. Forsøker å vekke det som finnes av naboer. Og plutselig er han borte igjen. (Dagbladet 20. mars 2009)."

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!