Vi trenger dyrepoliti i Norge!

Publisert 01.06.2014

Dyrevernalliansen jobber for dyrepoliti og dyreverntilsyn i Norge. Ansvaret for forvaltning av dyrevern bør ut av Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet. I tillegg bør det opprettes et dyrepoliti som en spesialenhet i politiet.

Kattunger_liten

Dyrevernalliansen jobber for dyrepoliti og dyreverntilsyn i Norge. Ansvaret for forvaltning av dyrevern bør ut av Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet. I tillegg bør det opprettes et dyrepoliti som en spesialenhet i politiet.

Det dukker stadig opp avsløringer om at dyrevelferdsloven ikke blir overholdt. Dessverre blir kriminalitet mot dyr sjelden fulgt opp av politi og påtalemyndighet. I tillegg ser vi at Mattilsynet i altfor mange tilfeller svikter som tilsynsmyndighet for dyrene.

Mattilsynet bør erstattes av et dyreverntilsyn

Et argument som brukes mot dyrepoliti er at vi allerede har Mattilsynet til å ivareta dyrenes interesser. 

Mattilsynet er underlagt Landbruks- og matdepartementet, som har til oppgave å fremme næringsinteresser. Disse næringsinteressene er ofte i strid med dyrevern.

Riktignok har Mattilsynet mange flinke veterinærer som gjerne vil stille opp for dyrene. Dette hjelper desverre ikke når de blir pålagt å prioritere tilsyn med skitne oppvaskbenker og import av krydderblanding.

Dyrevernalliansen blir ofte kontaktet av mennesker som vil melde fra om dyremishandling. Da må vi fortelle dem at det er Mattilsynet de skal ringe til. Dette overrasker hver gang. Det er vanskelig å forstå at en instans som heter "Mattilsynet" har noe med dyrevern å gjøre.

Dyrevern bør flyttes fra Landbruks- og matdepartementet 

At dyrevern ligger under Landbruks- og Fiskeridepartementet, er omtrent som om miljøvern skulle ligge under Olje- og energidepartementet, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Ansvaret for dyrevelferd bør fjernes fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og overføres til et næringsnøytralt departement. En mulighet er Miljø- og klimadepartementet, som allerede har ansvaret for dyrevelferden til ville dyr.

Et dyrepoliti i Norge etter svensk modell

Dyrevernalliansen jobber for et dyrepoliti. 

Vi mener at etterforskningen av dyremishandling vil bli høyere prioritert hvis det skilles ut i en egen spesialenhet. Slik kan politifaglig kompetanse om dyremishandling samles. Sverige har et velfungerende dyrepoliti i Stockholm og området rundt. 

Les også: Dyrevernalliansens arbeid for dyrepoliti.

Du kan være med og realisere et norsk dyrepoliti. Med deg som medlem får vi større gjennomslagskraft overfor politikerne!

"At dyrevern ligger under Landbruks- og Fiskeridepartementet, er omtrent som om miljøvern skulle ligge under Olje- og energidepartementet."

Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!