Dommen i Lucas-saken gir håp

Publisert 02.03.2015

Mannen som er tiltalt for å ha druknet en hund i Moss er dømt til seks måneders ubetinget fengsel. - Dette gir håp for dyrs rettsvern. Vi er glade for at politiet og påtalemyndighet har tatt denne saken på alvor, sier informasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen Live Kleveland.

Hund Bichon Frise

Illustrasjonsfoto

Mannen som er tiltalt for å ha druknet en hund i Moss er dømt til seks måneders ubetinget fengsel. - Dette gir håp for dyrs rettsvern. Vi er glade for at politiet og påtalemyndighet har tatt denne saken på alvor, sier informasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen Live Kleveland.

I tillegg til å måtte være i fengsel i seks måneder, har den 29-årige mannen også blitt fratatt retten til å holde dyr i ti år.

Dyrevernalliansen mener likevel straffen er for lav, og hadde håpet på minimum ett års fengsel, slik aktor la ned påstand om. 

Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, reagerer på dyremishandling.Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, vil arbeide for økning av straffenivået i dyremishandlingssaker.

Vil jobbe for høyere nivå

Det var 17. juli i fjor at hunden Lucas ble funnet under Krapsfossbrua i Moss. Bundet fast i en sementblokk og druknet. Dyrevernalliansen utlovet en dusør på 10.000 kroner for tips som førte til at gjerningspersonen ble tatt. Politiet startet etterforskning, og etter få uker ble saken oppklart.

Les også: Dyrevernalliansen utlovet dusør for hundedumping

I følge paragraf 37 i lov om dyrevelferd er øvre strafferamme for grove lovbrudd tre års fengsel, og ellers ett år for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse.

Dyrevernalliansen vil sørge for at påtalemyndigheten vil bli kjent med Lucas-saken i fremtidige dyremishandlingssaker. – Nå når det er en utvikling i straffeutmålingen, er det naturlig at straffen i lignende saker i neste omgang blir enda høyere, sier Kleveland.

Dyrs rettsvern styrkes

Domstolene har i løpet av de siste årene behandlet mange alvorlige dyremishandlingssaker, men gjennomsnittlig fengselsstraff har ligget på rundt seks ukers fengsel selv ved svært grove overtredelser.

– Det er ingen tvil om at det generelle nivået i slike straffesaker må opp. Straffeutmålingen i Lucas-saken viser en markant økning, og vi håper denne gir et tydelig signal til samfunnet om at dyremishandling ikke blir tolerert. Lucas-saken statuerer et eksempel som vi skal sørge for blir fulgt opp, sier Kleveland.

Dyrevernalliansen gjorde for ett år siden Riksadvokaten klar over at rettspraksis i dyrevelferdssaker ikke er i tråd med det straffenivået som Stortinget har ønsket. På bakgrunn av dette sendte Riksadvokaten et brev til statsadvokatene om at straffenivået må opp.

– Resultatet av dette ser vi nå i Lucas-saken. Selv om vi gjerne skulle sett at han ble dømt til ett års fengsel, er dette likevel en seier for dyrs rettsvern, sier Kleveland.

Dyrevernalliansen vil fortsette å undersøke straffenivået, og i løpet av få år vurdere om Stortinget bør heve strafferammen ytterligere for å gjenspeile loven.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!