Seksuelt misbruk av dyr er vanligere enn antatt

Publisert 17.08.2006

Over en femtedel av alle norske veterinærer sier i en ny undersøkelse at de en eller flere ganger har vært sikre på eller mistenkt at dyr har blitt misbrukt seksuelt. Seksuelt misbruk av dyr er forbudt og kan straffes. Forbudet kom på plass etter en kampanje fra Dyrevernalliansen.

Familie katt skygge

Over en femtedel av alle norske veterinærer sier i en ny undersøkelse at de en eller flere ganger har vært sikre på eller mistenkt at dyr har blitt misbrukt seksuelt. Seksuelt misbruk av dyr er forbudt og kan straffes. Forbudet kom på plass etter en kampanje fra Dyrevernalliansen.

Spørreundersøkelse avslører at seksuelt misbruk av dyr er vanligere enn antatt

Tallene fremkommer av en masteroppgave i kriminologi og rettssosiologi ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, og bygger på en spørreundersøkelse blant 650 norske veterinærer.

Svarprosenten var 49 prosent.

Omtrent en femtedel av veterinærene, 22 prosent, svarte at de hadde sett tilfeller der de mistenkte eller visste at dyr hadde blitt misbrukt seksuelt.

Veterinærene rapporterer om "uforklarlige" skader på eller i ytre og indre kjønnsorgan samt endetarmsåpning på dyrene, for eksempel rifter, sår, blødninger og hevelser. Også ikke-fysiske skader er rapportert, slik som aggressivitet, redsel, uro og skyhet.

Av rapporten fremkommer det at flest mistanker om seksuelt misbruk relateres til storfe og hest, men også mindre dyr som hunder, sauer, griser og katter omfattes. I svært mange tilfeller ble det påvist innføring av gjenstander i vagina eller endetarm på dyrene. I et tilfelle var det mistanke om bruk av kniv.

Et annet tilfelle viser til en hunnhund med oppsvulmet og oppriftet kjønnsorgan. Dyret hadde nedsatt allmenntilstand da det ankom veterinær, og var tydelig redd for eier. Hunden ble avlivet etter eiers initiativ, selv om skadene ikke var livstruende.

Masteroppgaven er utarbeidet etter initiativ fra Dyrevernalliansen i samarbeid med Vitenskapsbutikken ved UiO. Veterinærforeningen har samarbeidet ved å stille sitt medlemsregister til disposisjon.
 

Dyrevernalliansen har oppnådd forbud mot seksuelt misbruk av dyr

Seksuelt misbruk av dyr er forbudt, og kan straffes med opp til tre års fengsel.

Dyrevelferdsloven § 14 c fastslår:

"Det er forbudt å (...) ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr"

I norsk lov fantes det ikke tidligere noe klart forbud mot seksuelt misbruk av dyr. 

Dyrevernalliansen lyktes med å få forbudet på plass i 2009 etter en kampanje i forbindelse med ny dyrevelferdslov.

Som medlem i Dyrevernalliansen kan du bidra til å styrke dyrs rettsvern.

  Vis kilder Skjul kilder

Revholt H. M., Ofre som ikke sier "nei" - Seksuelt misbruk av dyr i Norge, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 2006.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!