Seier! Dyrepoliti i Norge

Publisert 27.04.2015

Dyrepoliti, eller prosjektet "dyrekrim", etableres i Sør-Trøndelag fra høsten 2015. Målet er å utvide satsingen mot dyrevelferdskriminalitet til å omfatte hele landet. Dyrevernalliansen har fått fullt gjennomslag for våre innspill.

Sylvi Listhaug, Anders Anundsen, Siv Jensen (Frp).

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp), justisminister Anders Anundsen (Frp) og finansminister Siv Jensen (Frp) under pressekonferansen på Politihuset i Oslo, der de kunngjorde oppstart av dyrepoliti – "pilotprosjekt dyrekrim" i Norge.

Dyrepoliti, eller prosjektet "dyrekrim", etableres i Sør-Trøndelag fra høsten 2015. Målet er å utvide satsingen mot dyrevelferdskriminalitet til å omfatte hele landet. Dyrevernalliansen har fått fullt gjennomslag for våre innspill.

Dyrevernalliansen er svært fornøyd med at regjeringen går inn for den løsningen som vi har anbefalt for satsing mot dyrevelferdskriminalitet.

Dyrevernalliansen har sendt inn innspill til arbeidsgruppen på hvordan arbeidet med dyrepoliti skal organiseres.

Fra pressekonferansen på Politihuset i Oslo kunne vi med glede melde at den løsningen våre fagmedarbeidere har skissert, er den som blir gjeldende.

Dyrekrim-gruppen

Det nye dyrepolitiet, som går under betegnelsen Dyrekrim-gruppen, skal ha en etterforsker øremerket for dyrekrim, en påtalejurist og en koordinator. De skal også få støtte fra ØKOKRIM og Mattilsynet.

Dette er en prøveordning som skal vare i tre år. Etter dette er målet å utvide til hele landet.

– Dette er tiden og midlene som trengs for å bygge opp kompetanse på feltet. I tillegg vil Politihøgskolen starte videreutdanning om dyrevelferdskriminalitet, og ØKOKRIM vil være tilknyttet satsingen til politiet og Mattilsynet, forteller jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrepolitiet trenger friske midler

Budsjettet til dyrekrim-gruppen er ikke avklart. Dyrevernalliansen vil arbeide politisk for at det blir satt av nok ressurser til dette viktige arbeidet.

– Kriminalitet mot dyr må tas på alvor. Dyrevernalliansens overordnede mål er å styrke dyrs rettssikkerhet, men en satsing mot dyrekriminalitet har samfunnsgevinster på flere plan, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Forskning tyder på at det er nær sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Blir dyremishandlingssakene etterforsket, vil det kunne få en samfunnsøkonomisk gevinst også i forhold til annen voldsproblematikk.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!