Omplassering fremfor avlivning av mishandlede dyr

Publisert 10.03.2014

Omplassering er ingen selvfølge når Mattilsynet tar mishandlede dyr fra eieren. Tidligere eier kan kreve at dyret skal drepes. Dyrevernalliansen krever nå endring av "avlivningsparagrafen" i dyrevelferdsloven, slik at mishandlede dyr kan omplasseres så sant det er mulig. 

hund ansikt 3

Omplassering er ingen selvfølge når Mattilsynet tar mishandlede dyr fra eieren. Tidligere eier kan kreve at dyret skal drepes. Dyrevernalliansen krever nå endring av "avlivningsparagrafen" i dyrevelferdsloven, slik at mishandlede dyr kan omplasseres så sant det er mulig. 

Dyr som blir grovt vanskjøttet eller mishandlet, kan tas fra eieren av Mattilsynet.

Dessverre betyr ikke dette nødvendigvis at de fris fra mishandleren.

Dyremishandleren kan kreve avlivning fremfor omplassering

Dyrevelferdsloven § 32 tredje ledd bestemmer at tidligere eier kan kreve avlivning fremfor omplassering av dyrene.

– Som regel er det eieren som har mishandlet dyrene. En skulle tro de ble reddet ved at Mattilsynet griper inn, men døden er ofte den eneste "hjelpen" de kan tilbys, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, holder foredrag om dyrs rettigheter på Stortinget.Jurist og informasjonsleder Live Kleveland holder foredrag om dyrs rettigheter på Stortinget.         

Bestemmelsen ble tatt inn i dyrevelferdsloven i 2009. 

– Dette er et eksempel på at hensynet til dyremishandleren er tillagt større vekt enn hensynet til dyrenes ønske om å få leve, sier Kleveland.

Omplassering bør velges fremfor avlivning

Dyrevernalliansen har mottatt flere fortvilte henvendelser fra veterinærer i Mattilsynet, som har vært tvunget til å avlive friske dyr fordi den tidligere eieren krever det.

– Mattilsynet har hatt kontakt med frivillige dyrevernforeninger, og vært klar over at det ville være mulig å omplassere dyrene. Da er det uetisk å avlive dem, sier Kleveland. 

Dyrevernalliansens arbeid for endring av dyrevelferdsloven

Dyrevernalliansen har i et brev til Mattilsynet bedt om at dyrevelferdsloven endres, slik at tidligere eier fratas muligheten til å kreve at dyret drepes.

Vi har også vært i kontakt med politikere fra flere politiske partier om saken. En av dem som har engasjert seg, er Rasmus Hansson (Miljøpartiet De Grønne), som har stilt spørsmål om saken i Stortingets spørretime.

Dyrs rettsvern

Dyremishandlere har i dag rett til å kreve at ofrene deres skal drepes fremfor å bli omplassert av Mattilsynet.

– Dyrevelferdsloven må endres. Dyrs rett til liv må styrkes, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!