Ny dyrevelferdslov erstatter den gamle dyrevernloven

Publisert 05.10.2013

Ny dyrevelferdslov fra 1. januar 2010 erstatter den gamle dyrevernloven. Dyrevernalliansen har vært med på arbeidet for den nye dyrevelferdsloven.

famile kattefamilie

Ny dyrevelferdslov fra 1. januar 2010 erstatter den gamle dyrevernloven. Dyrevernalliansen har vært med på arbeidet for den nye dyrevelferdsloven.

Ny dyrevelferdslov ble vedtatt av Stortinget i 2009, og begynte å gjelde fra 1. januar 2010. Den styrker dyrs rettsvern på flere områder, men innebærer også noen klare svekkelser.

Les mer om endringene som følger av den nye dyrevelferdsloven.

Les selve dyrevelferdsloven hos Lovdata.

– For Dyrevernalliansen avsluttes nå et prosjekt som har vart i nesten ni år. Vi tok initiativet til en ny dyrevelferdslov, og har arbeidet for at den skulle bli best mulig for dyrene gjennom alle disse årene, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen starter nå arbeidet med å påvirke myndighetene for at den nye dyrevelferdsloven skal benyttes på best mulig måte for dyrene. – Loven er ikke bra nok, og vi vil derfor også jobbe for at den blir revidert og forbedret uten at det går for mange år, fastslår Kleveland.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!