Nødnummer for dyr kan styrke dyrevelferden

Publisert 19.03.2018

Dyrevernalliansen støtter DnBs initiativ om et eget nødnummer for dyr. Forvirringen er stor i befolkningen om hvor man skal henvende seg når dyr er i nød. 

Hund bak gitter

Dyrene trenger et eget sentralt nødnummer.

Dyrevernalliansen støtter DnBs initiativ om et eget nødnummer for dyr. Forvirringen er stor i befolkningen om hvor man skal henvende seg når dyr er i nød. 

Hvor ringer du når du oppdager en fugl som er skadet, en påkjørt elg eller syke kyr på en gård? Vi er alle forpliktet gjennom Dyrevelferdsloven til å varsle om dyr i nød. Men med systemet vi har i dag, må man ringe forskjellige steder avhengig av hva slags dyr det gjelder, og hvilken situasjon dyret er i.

Behov for sortering

DnB Forsikring har nå satt i gang et prøveprosjekt med et eget nødnummer for dyr: 222 00 114. Da de tok kontakt med oss i forbindelse med initiativet, var vi positivt innstilt fordi vi har sett behovet for å sortere de alternative numrene som finnes. Dyrevernalliansen får jevnlig henvendelser fra fortvilte privatpersoner som ikke vet hvor de skal henvende seg når de har funnet et dyr i nød. Ett nødnummer som fungerer for alle typer dyr, kan derfor være til stor hjelp for mange. 

Flere instanser skaper forvirring

I Norge er ansvaret for dyr i nød delt opp. Gjelder det dyremishandling må du ringe Mattilsynet eller politiet. Gjelder det storvilt som er skadd må du ringe viltnemnda i kommunen, eventuelt via politiet som kan gi deg nummeret. Gjelder det et skadet husdyr må du ringe nærmeste klinikk eller den kommunale veterinærvakta. Dette kan være veldig forvirrende for folk flest, spesielt når man står midt oppi en stressende situasjon der et dyr trenger hjelp.

Det er på mange måter lite hjelp i varslingsplikten når man ikke har en enkel varslingsmulighet. Følgen kan bli at dyr i nød ikke får hjelp. I tillegg blir nød- og hjelpeetater belastet med oppringninger som ikke gjelder dem.

2 av 10 har unnlatt å hjelpe

altEt nødnummer for dyr må innbefatte alle dyrearterI følge DNB Forsikring, som har fått utført en spørreundersøkelse av Ipsos, svarer 2 av 10 at de én eller flere ganger har unnlatt å melde fra om dyr som trenger hjelp eller tilsyn, fordi de ikke har visst hvor de skal henvende seg. Det vil altså si at et stort antall dyr ikke har fått den hjelpen de trengte som følge av den manglende kunnskapen i befolkningen om hvor man skal henvende seg. 

Dette tallet kunne antakeligvis vært lavere dersom man hadde hatt ett sentralt nødnummer for dyr. For Dyrevernalliansen er det avgjørende at et slikt nummer innbefatter alle dyrearter, og fungerer over hele landet. Målet er å sørge for at riktig henvendelse kommer til riktig instans, slik at alle dyr i nød kan få hjelp. Når det eksisterende tilbudet blir synliggjort og oversiktlig for folk flest, vil ressursene som finnes i dag bli brukt på en mest mulig effektiv måte.

Økt bevissthet om dyr

Ett sentralt nødnummer for dyr kan også kan ha en verdi utover det rent praktiske; det kan bidra til økt bevissthet og kunnskap om dyrs rettigheter. I bunn og grunn handler dette om at vi som samfunn må ta dyrenes velferd på alvor – og løfte en naturlig holdning om at dyr har egenverdi. 

Et nødnummer vil ikke løse alle problemer, og det er mange utfordringer og hensyn som må tas stilling til i utviklingen av en slik løsning for dyr. Men vi håper at dette kan bli starten på en tryggere fremtid for dyr i nød, som er fullstendig prisgitt at vi mennesker hjelper dem. 

Dyrevernalliansen er engasjert av DNB som rådgiver for utformingen av bankens eget sentrale nødnummer for dyr. Dyrevernalliansen og DNB ønsker åpenhet om dette samarbeidet, og understreker at Dyrevernalliansen ikke har ansvar for hverken kampanjen eller nummeret utover å komme med faglige råd. Dyrevernalliansen støtter innføringen av et eget nødnummer for dyr på selvstendig grunnlag.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!