Krav om dyrs egenverdi i ny lov

Publisert 06.02.2009

Hele 70 prosent av befolkningen mener at den nye dyrevelferdsloven bør fastslå at alle dyr har en egenverdi. Det viser en opinionsundersøkelse som Dyrevernalliansen har fått utført.

familie hund katt jente

Hele 70 prosent av befolkningen mener at den nye dyrevelferdsloven bør fastslå at alle dyr har en egenverdi. Det viser en opinionsundersøkelse som Dyrevernalliansen har fått utført.

Dyrevernalliansen arbeider for å styrke dyrs status, både rettslig og gjennom holdninger i samfunnet. Etter dagens lovverk er dyr "ting", uten rettigheter.

I utkast til ny dyrevelferdslov foreslo opprinnelig Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet å fastslå at dyr har en "egenverdi", altså en verdi i seg selv uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.

En slik formulering vil ikke endre dyrs status fra å være "ting", men i det minste signalisere at de har egenskaper som ingen andre gjenstander har. En lovbestemmelse om at dyr har egenverdi vil bidra til å styrke vekten av dyrs interesser i rettssaker, når det lages nye forskrifter og ellers. Det vil også bringe norsk dyrevelferdslov bedre i samsvar med europeisk dyrevernrett. I EU har dyr hatt rettslig status som "sentient beings" (sansende vesener) siden 1997.

Etter høringen, da dyrevelferdsloven ble sendt til Stortinget for vedtagelse, var bestemmelsen om egenverdi fjernet. Dyrevernalliansen ga derfor selskapet Infact i oppdrag å utføre en landsrepresentativ meningsmåling av hva befolkningen mener om saken. Det var gledelig å se at publikum støtter oss i kravet om å innta "egenverdi" i lovteksten.

alt
Undersøkelsen er utført med 1003 landsrepresentative nordmenn på 18 år eller mer, og har en feilmargin på maksimalt +/- prosent. Den ble utført i januar 2009.

På spørsmålet "Mener du at en ny dyrevernlov bør fastslå at dyr har en egenverdi eller mener du det ikke?" svarte hele 69 prosent at loven bør fastslå at dyr har en egenverdi.

  Vis kilder Skjul kilder

- Infact for Dyrevernalliansen, januar 2009.

- Treaty of Amsterdam, Protocol on Animal Welfare.

- Ot.prp. nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd.

- Høring om ny lov om dyrevelferd, 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!