Hvem sier ja til dyrepoliti? Se hva politiske partier mener

Publisert 13.07.2009

Dette mener politikerne om dyrepoliti: Dyrepoliti, en egen dyrevernetat eller bare Mattilsynet? Her får du oversikt over hva partiene i regjering og opposisjon mener om dyrepoliti.

Familie kattunge hjemløs

Dette mener politikerne om dyrepoliti: Dyrepoliti, en egen dyrevernetat eller bare Mattilsynet? Her får du oversikt over hva partiene i regjering og opposisjon mener om dyrepoliti.

Politiske partier om dyrepoliti og dyrevernetat

De politiske partiene har forskjellige oppfatninger om dyrepoliti. I partienes programmer for perioden 20013–2017 har de fleste omtalt forvaltning av dyrevelferd, Mattilsynet eller dyrepoliti.

Miljøpartiet de Grønne: Vil flytte det offentlige ansvaret for dyrevern fra Mattilsynet under Landbruks- og matdepartementet til et eget dyretilsyn under Miljødepartementet. Vil opprette en egen enhet innenfor politiet for saker knyttet til dyremishandling.

Venstre: Vil vurdere å opprette et eget dyrevelferdstilsyn, eller en organisasjon for dyrevelferd under Mattilsynet. Ønsker strengere tilsyn med dyr som brukes til produksjon, forsøk, og underholdning. Tilsynsmyndighetene skal øke prioriteringen av dyrevelferd.

SV: Ønsker opprettelse av et statlig dyreverntilsyn.

Arbeiderpartiet: Vil styrke Mattilsynet for å prioritere tilsyn med dyrevelferden.

Fremskrittspartiet: Vil opprette dyrepoliti for å overta Mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold.

Kristelig Folkeparti: Ikke nevnt.

Høyre: Mener at Mattilsynet fortsatt skal forebygge, avdekke og følge opp dyretragedier. 

Rødt: Vil øke ressurser til bedre håndheving av dyrevelferdsloven.

Senterpartiet: Mener at Mattilsynet må ha tilstrekkelige ressurser til å drive god rådgivning, hyppig kontroll og ha et målrettet samarbeid med produksjonsnæringene. 

Les også: Dyrepoliti i praksis

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!