Dyrevernalliansens arbeid for dyrepoliti

Publisert 24.05.2014

Dyrevernalliansen sier ja til dyrepoliti, og jobber politisk for dyrepoliti i Norge.

Dyrevernalliansen jobber for dyrepoliti

Dyrevernalliansen jobber for dyrepoliti

Dyrevernalliansen sier ja til dyrepoliti, og jobber politisk for dyrepoliti i Norge.

Politisk arbeid for dyrepoliti og dyreverntilsyn

Dyrevernalliansen arbeider politisk for et eget dyrepoliti og dyreverntilsyn i Norge. 

Vi har bidratt til å sette saken på dagsordenen i flere partier. Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne er hittil de sterkeste pådriverne for dyrepoliti i Norge, men saken diskuteres i flere andre partier.

Les også: Hvem sier ja til dyrepoliti? Se hva politiske partier mener

Opprettelse av dyrepoliti

Det første spørsmålet politikerne stiller, er gjerne hvordan et dyrepoliti kan oppdrettes i praksis.

Dyrevernalliansen har derfor undersøkt forskjellige modeller, og anbefaler å bruke Djurpolisen i Stockholm som mal for et norsk dyrepoliti.

Les også: Slik mener Dyrevernalliansen et dyrepoliti kan se ut i praksis.

Dyrevelferdsloven styrker dyrs rettsvern

Dyrevernalliansen deltok ressursgruppen for dyrevelferdsloven som ble innført i 2009.

Loven førte til en rekke forbedringer, blant annet enklere adgang til å redde mishandlende dyr fra eieren. 

Les også: Dyrevelferdsloven som Dyrevernalliansen har vært med på å jobbe fram.

Dyrevernalliansens overordnede mål er å styrke dyrs rettsvern. Vi arbeider nå videre for et dyrepoliti og et dyretilsyn som i fellesskap kan bruke dyrevelferdsloven best mulig mot dyremishandling.

Dyrevernalliansen arbeider for:

Et dyrepoliti som kan etterforske dyremishandling.

Et dyreverntilsyn som kan føre tilsyn med dyrehold i stedet for Mattilsynet. 

At ansvaret for dyrevelferd flyttes fra Landbruks- og matdepartementet til et næringsnøytralt departement.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!