Dyrepoliti i praksis

Publisert 01.06.2014

Et norsk dyrepoliti kan opprettes etter mal fra Djurskyddspolisen i Sverige.

Mattilsynet forvalter dyrevelferden i Norge, og har også ansvar for kjæledyr.

Djurpolisen i Sverige etterforsker kriminalitet mot dyr, og samarbeider med svenske de svenske tilsynsmyndighetene for dyrevern.

Et norsk dyrepoliti kan opprettes etter mal fra Djurskyddspolisen i Sverige.

Hva er dyrepoliti i praksis?

Dyrevernalliansen arbeider for et dyrepoliti spesialisert på dyremishandlingssaker. 

Men hva er egentlig et dyrepoliti, og hvordan fungerer det? 

- Et dyrepoliti: En spesialenhet eller egen avdeling innen politiet. De viktigste oppgavene er å etterforske kriminalitet mot dyr, og sørge for at dyremishandling ender med rettssak og dom. Djurskyddspolisen i Stockholm er et eksempel på en slik etat. 

- Et dyreverntilsyn: En egen dyrevernetat eller avdeling i Mattilsynet som bare arbeider med dyrevelferd. Hovedoppgaven er å føre tilsyn med vanlig dyrehold, og fatte vedtak som gjør at dyrevelferdsloven overholdes.  Det tidligere Dyrehelsetilsynet er et eksempel på en slik etat. I Norge er det Mattilsynet som har dette ansvaret i dag.

Hvorfor et eget dyrepoliti?

Også Mattilsynet har tatt til orde for at det bør opprettes et dyrepoliti i Norge. Dyrevernalliansen kjenner til at Mattilsynet ofte bruker store ressurser på å dokumentere lovbrudd. Dette vil et spesialisert dyrepoliti kunne gjøre langt mer effektivt.

Både Dyrevernalliansen og andre erfarer også at alvorlige brudd på dyrevelferdsloven blir henlagt av politiet. Et dyrepoliti vil bidra til at kriminalitet mot dyr tas på alvor.

Les også: Hvem sier ja til dyrepoliti?

Hvordan opprette et dyrepoliti?

Et norsk dyrepoliti kan opprettes etter mal fra Djurskyddspolisen i Sverige.

Etaten består av en avdelingssjef, en etterforskningssjef, to etterforskere, fire operative politibetjenter og to administratorer som er sivilt ansatte. De har ansvar for dyr i Stockholm og området rundt. Politibetjentene har lang erfaring fra vanlig politiarbeid, og gjennomgår i tillegg et kurs spesielt for Djurskyddspolisen.

Dyrepolitiet kan organiseres på regionalt nivå slik som i Sverige, eller på nasjonalt nivå slik som Økokrim og Kripos i Norge.

Dyrevernalliansen arbeider for:

Et dyrepoliti som kan etterforske dyremishandling.

Et dyreverntilsyn som kan føre tilsyn med dyrehold i stedet for Mattilsynet. 

At ansvaret for dyrevelferd flyttes fra Landbruks- og matdepartementet til et næringsnøytralt departement.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!