Dyremishandling skal registreres av Mattilsynet

Publisert 28.04.2014

Mattilsynet kan ilegge aktivitetsnekt som følge av dyremishandling. Det samme kan domstolene. Hittil har Mattilsynet manglet en samlet oversikt over personer som på denne måten har mistet retten til å holde dyr. 

Hjemløs katt

Mattilsynet kan ilegge aktivitetsnekt som følge av dyremishandling. Det samme kan domstolene. Hittil har Mattilsynet manglet en samlet oversikt over personer som på denne måten har mistet retten til å holde dyr. 

En dyremishandler som har mistet retten til å holde dyr, har frem til nå ikke blitt registrert eller kontrollert. Mattilsynet har nemlig manglet en samlet oversikt over personer som blir ilagt aktivitetsnekt av domstolene.

En person som blir fradømt retten til å holde dyr, har derfor fritt kunnet fortsette uten at noen kontrollerer saken. 

Viktig oversikt over dyremishandlere

Nå har Mattilsynet inngått en avtale med Lovdata som endrer på dette. Alle tingrettsdommer som er fra etter 2010 og omhandler dyrevelferd, skal nå legges ut på Lovdata. Slik kan Mattilsynet holde oversikt over dem. 

Fra før har Mattilsynet opprettet register over alle personer som de selv ilegger aktivitetsnekt gjennom administrativt vedtak.

Samlet gir dette Mattilsynet fullstendig oversikt over alle personer som har mistet retten til å holde dyr i Norge.

Endelig gjennomslag for dyrene

Dyrevernalliansen har jobbet for registrering av dyremishandlere med aktivitetsnekt siden 2007.

Vi bidro til at dyrevelferdsloven i 2009 fikk en bestemmelse som gir Mattilsynet rett til å opprette et slikt register.

– Vi i Dyrevernalliansen er lettet over at registreringen endelig er kommet på plass. Det er viktig å sjekke at dyremishandlere som har blitt ilagt aktivitetsnekt, ikke skaffer seg dyr likevel,  sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

– Hvis Mattilsynet bruker mulighetene registreringen gir, vil dette innebære en vesentlig praktisk styrking av dyrs rettsvern i Norge, sier hun.

  Vis kilder Skjul kilder

Birkeland, B., (Mattilsynet), Epost til Dyrevernalliansen, 6. mars 2014.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!