Dyremishandling tas på alvor av politiet

Publisert 28.08.2014

Dyremishandling ser ut til å ha blitt prioritert høyere av politiet de siste månedene. Årsaken er Riksadvokaten, som har gitt beskjed til politidistriktene om å ta dyremishandling på alvor. Riksadvokaten engasjerte seg etter en rapport fra Dyrevernalliansen.

Dyremishandling må tas på alvor av politiet og påtalemyndigheten.

Dyrs rettsvern er avhengig av at dyrevelferdsloven håndheves.

Dyremishandling ser ut til å ha blitt prioritert høyere av politiet de siste månedene. Årsaken er Riksadvokaten, som har gitt beskjed til politidistriktene om å ta dyremishandling på alvor. Riksadvokaten engasjerte seg etter en rapport fra Dyrevernalliansen.

Dyremishandling må ikke henlegges

Dyremishandling har sjelden blitt tatt på alvor av politi og påtalemyndighet. Erfaringen både hos Dyrevernalliansen og andre som politianmelder, har hittil vært at anmeldelsene henlegges.

Dette kan det nå se ut til å ha blitt en forandring på. 

Tidligere i år publiserte Dyrevernalliansen rapporten Straff og tap av rett etter dyrevelferdsloven.

Rapporten viste at strafferammene i dyrevelferdsloven ikke blir benyttet slik Stortinget har lagt opp til.

Som følge av dette sendte Dyrevernalliansen en henvendelse til Riksadvokaten. Riksadvokaten er den øverste ansvarlige for påtalemakten i Norge.

Riksadvokaten ønsker strengere straffer

Dyrevernalliansen ba Riksadvokaten informere politidistriktene om at straffene for dyremishandling må økes.

Vår henvendelse ble fulgt opp i løpet av kort tid: 

– Vi sørget for å minne politidistriktene på at straffenivået er skjerpet og at dette måtte gjenspeiles i straffepåstandene, uttaler konstituert statsadvokat Reidar Bruusgaard til avisen Gundbrandsdølen Dagningen.

Nå tyder mye på at Riksadvokatens engasjement i saken har bidratt til å endre politiets prioritering av dyremishandling.

Politiet tar dyremishandling mer på alvor

I tillegg til å undersøke straffenivået og be Riksadvokaten om å engasjere seg, har Dyrevernalliansen opprettet et lite dusørfond.

altKatter er utsatt for dyremishandling. Av hensyn til dyrenes rettsvern er det viktig at dyremishandling etterforskes og medfører straff.– Takket være publikum har vi et lite dusørfond. Når vi utlover dusør, hjelper vi politiet å få inn tips om dyremishandling. Tips er ofte avgjørende for oppklaring, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra politiet, forteller informasjonsrådgiver Kaja Efskind i Dyrevernalliansen.

Flere hendelser tilsier nå at politiet i 2014 begynt å prioritere dyremishandling høyere: 

- Katten Mittens, som ble funnet med avkappede labber i Trøndelag, ble sendt til obduksjon i august. Dyrevernalliansen utlovet dusør i saken. At politiet sender dyr til obduksjon ved mistanke om overgrep er uvanlig, og spesielt for et dyr med så lav status som katt. Obduksjonen viste at katten sannsynligvis var blitt skadet av en landbruksmaskin, og slik ble saken oppklart.

- Drapet på en pinnsvinmor som ble funnet død i Hedmark i juli blir etterforsket av politiet. Dyrevernalliansen utlovet dusør i saken, og politiet informerte om at de jobber med sikte på en oppklaring. Les også: Dyrevernalliansen utlover dusør for drap av pinnsvin

- Hunden Lucas ble funnet druknet i Moss i juli. Dyrevernalliansen utlovet dusør i saken, og politiet startet etterforskning. Politiet har etterpå gått ut med informasjon om at de har mottatt tilståelse fra vedkommende som mistenkes for ugjeriningen. Les også: Dyrevernalliansen utlover dusør for hundedumping

- En katt som ble funnet drept og spiddet på en gren i Haugesund i august, settes i forbindelse med andre bestialske kattedrap i byen. Dyrevernalliansen og flere andre dyrevernorganisasjoner utlovet dusør. Politiet kom raskt til åstedet for å samle bevis, og arbeider nå for å oppklare saken.

Flere politifolk har også uttalt til media at de ønsker å ta dyremishandling på alvor.

– Den som grovt mishandler dyr i Vestfold politidistrikt må påregne å bli etterforsket og få straff som svir, skriver politimester Runde Bård Hansen i Vestfold politidistrikt i en kronikk i Tønsberg Blad.

Dyremishandling må etterforskes 

Dyrevernalliansen kommer til å fortsette arbeidet for å styrke dyrs rettsvern. 

Heller ikke Riksadvokaten har planer om å avslutte fokuset på dyremishandling.

– Det er naturlig at vi etter en tid vil se på om vår påminnelse har hatt effekt. Vi tar signalene fra [Dyrevern]alliansen alvorlig, sier konstituert statsadvokat Reidar Bruusgaard.

  Vis kilder Skjul kilder
  • Hansen, R.B., "Gjeldende straffenivå er for lavt", kronikk i Tønsberg Blad, 12. august 2014.
  • Stavell, M.B., "Krever hardere straff", Gudbrandsdølen Dagningen, 14. august 2014.

"Vi tar signalene fra [Dyrevern]alliansen alvorlig."

Konstituert statsadvokat Reidar Bruusgaard

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!