Dyrekrim – veien videre

Publisert 13.07.2015

Hva innebærer dyrekrimsatsingen til politiet og Mattilsynet? Og hvordan kan kriminalitet mot dyr best bekjempes?

Oppklaring av dyrekrim

Oppklaring av dyrekrim vil føre til at flere saker kommer opp for domstolene.

Hva innebærer dyrekrimsatsingen til politiet og Mattilsynet? Og hvordan kan kriminalitet mot dyr best bekjempes?

Dyrekrim er en forkortelse for "dyrevelferdskriminalitet". Med dette menes alle typer forbrytelser som begås mot dyr. Dyrekrim innbefatter alle typer vold mot dyr, både ren sadisme og vanskjøtsel.

Dyrevernalliansens arbeid mot dyrekrim

Dyrevernalliansen har arbeidet i flere år mot dyrekrim. 

Fra 2001 til 2009 arbeidet vi for en ny og bedre dyrevernlov. I dyrevelferdsloven som ble vedtatt i 2010 fikk vi gjennomslag for en rekke forslag, blant annet:

- Forbud mot å utøve vold mot dyr
- Forbud mot å misbruke dyr seksuelt
- Forbud mot å etterlate dyr uten tilstrekkelig pass og stell
- Rett for leger, psykologer, barnevern, hjemmehjelper og andre helsearbeidere til å bryte taushetsplikten og varsle politiet eller Mattilsynet ved mistanke om dyremishandling

Fra 2010 og frem til i dag har Dyrevernalliansen arbeidet for at dyrevelferdsloven skal bli tatt i bruk av politiet, påtalemyndigheten og Mattilsynet, slik at dyrekrim både forebygges og straffes.

Mattilsynet og politiet samarbeider

I 2015 ble det opprettet et pilotprosjekt i Sør-Trøndelag med en egen dyrepolitigruppe med etterforsker, påtalejurist og koordinator. Mattilsynet og politiet begynte et felles arbeid mot kriminalitet mot dyr, med mål om faste samarbeidsrutiner lokalt og nasjonalt. Dette for å sikre best mulig samarbeid i enkeltsaker, flere anmeldelser, raskere behandling, og et riktigere straffenivå. 

Arbeid mot dyrekrim fremover

Siden pilotprosjektet i Sør-Trøndelag har dyrepolitiet spredd seg til flere deler av landet. I dag har følgende politidistrikt fått eller skal få en egen dyrepolitigruppe: Trøndelag, Sør-Vest, Øst, Vest og Innlandet politidistrikt. Dyrevernalliansen arbeider for et effektivt og slagkraftig dyrepoliti over hele landet, og er glade for at regjeringen planlegger gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker. Det må settes av nok ressurser slik at dyrene kan hjelpes på en effektiv måte. Dyrevernalliansen arbeider for at grov kriminalitet mot dyr skal etterforskes og straffes.

 

Dyrekrim
Kriminalitet mot dyr, både aktiv vold og vanskjøtsel.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!