Dyr ikke lenger ting i EU

Publisert 15.08.2001

I EU har dyr fått formell juridisk status som "følende vesener". Rettsendringen trådte i kraft i EU allerede i 1999. Norge ligger etter: Etter dyrevernloven har dyr fremdeles juridisk status som "ting".

Mattilsynet forvalter dyrevelferden i Norge, og har også ansvar for konkurransedyr.

I EU har dyr fått formell juridisk status som "følende vesener". Rettsendringen trådte i kraft i EU allerede i 1999. Norge ligger etter: Etter dyrevernloven har dyr fremdeles juridisk status som "ting".

I norsk rett er det ingen juridisk forskjell på en hund og en hagestol. I EU, derimot, anerkjennes forskjellen på levende dyr og gjenstander. EUs vedtak er fastslått i en protokoll som er knyttet direkte til Amsterdam-traktaten.

Hensikten med protokollen er å sikre bedret vern av og respekt for velferden til dyr. Dette fastslås innledningsvis i traktaten, som er direkte knyttet opp til Amsterdamavtalen og dermed det juridiske grunnlaget for hele EU-unionen.

EUs dyrevern-traktat er praktisk rettet, og nevner at EU skal ta hensyn til dyrs velferdsbehov ved utformingen av landbrukspolitikk, transportpolitikk, indre marked og forskning. Det fremkommer videre at EU, ved utformingen av dyrevernpolitikken, vil respektere særegne tradisjoner og regler i de enkelte medlemslandene.

I tillegg til dyrevern-protokollen har EU i dag et omfattende regelverk om dyrevern. Flere forskjellige regelsett gir bindende bestemmelser om transport, slakting, husdyr, forsøksdyr og andre temaer.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å implementere EUs regelverk på de fleste områder innen dyrevern.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!