Brudd på dyrevernloven må prioriteres

Publisert 25.06.2009

Nesten 60 prosent av befolkningen har en oppfatning om hvordan myndighetene priorterer brudd på dyrevernloven. De fleste som mener noe er misfornøyde.

Familie hund i bil

Nesten 60 prosent av befolkningen har en oppfatning om hvordan myndighetene priorterer brudd på dyrevernloven. De fleste som mener noe er misfornøyde.

Nesten 60 prosent blant oss har en oppfatning om myndighetenes håndtering av brudd på dyrevernloven. De fleste som har gjort seg opp en mening, er kritiske: 57% mener at reaksjonene er for svake.

Opinionsmålingen er gjennomført i juni 2009 av Infact på oppdrag for Dyrevernalliansen, med 1.000 representative respondenter.

Gjennom året mottar Dyrevernalliansen en rekke henvendelser fra fortvilte publikummere som har forsøkt å melde fra til Mattilsynet og dyrevernemnda om dyremishandling, men ikke når frem. Tilbakemeldingene går ut på at tips ikke blir sjekket, og myndighetene griper ikke inn overfor tilfeller av vanskjøtsel, vold i hjemmet og andre alvorlige forhold.

Samtidig vet vi at også mange inspektører i Mattilsynet er fortvilet over at ressursmangel hindrer dem i å utføre godt nok tilsyn.Nye utfordringer venter for de sakene som når rettsvesenet. Behandlingen kan ta tid, og i mange tilfeller nedprioriteres dyremishandlingssakene av politiet.

Ny dyrevelferdslov bestemmer at det fremover bare er forsettelige og grovt uaktsomme tilfeller av dyremishandling som kan straffes. Forsøk på dyremishandling blir legalisert.

- Dette er en klar svekkelse av dyrs rettsvern, påpeker jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Hun mener opinionsundersøkelsen tyder på at Landbruks- og matdepartementet i denne saken er i utakt med befolkningen, som ønsker et sterkt og aktivt dyrevern.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!