Dyrepoliti

Et effektivt dyrepoliti er en nødvendighet for dyr i nød. Kriminalitet mot dyr omfatter mange forskjellige typer saker: Dyr som går mange dager uten vann og mat. Drukning, slag og spark. Grov familievold og dyretragedier der dyr dør på båsen. Dyr i nød må få hjelp!

Et effektivt dyrepoliti er en nødvendighet for dyr i nød. Kriminalitet mot dyr omfatter mange forskjellige typer saker: Dyr som går mange dager uten vann og mat. Drukning, slag og spark. Grov familievold og dyretragedier der dyr dør på båsen. Dyr i nød må få hjelp!

Dyrepoliti og dyremishandling

Dyremishandling kan straffes med opptil tre års fengsel. Likevel blir kriminalitet mot dyr ofte nedprioritert av politi og påtalemyndighet.

Dyrevernalliansen mener at dyrene trenger et landsdekkende dyrepoliti som fungerer etter hensikten, og er glade for at regjeringen planlegger gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker. Det må settes av nok ressurser slik at dyrene kan hjelpes på en effektiv måte. Dyrevernalliansen arbeider for at grov kriminalitet mot dyr skal etterforskes og straffes.

Les mer om:

Nasjonalt dyrepoliti: Slik blir det en suksess
Dyremishandling – hvordan saken har utviklet seg 
Dyrekrim – veien videre 

Dyrevernalliansen har bidratt til:

 • Prøveordning med dyrepoliti i Sør-Trøndelag, og utvidelse til Trøndelag, Sør-Vest, Øst, Vest og Innlandet politidistrikt. 
 • At dyrs egenverdi er lovfestet i dyrevelferdsloven
 • Forbud mot å utøve vold mot dyr
 • Forbud mot å misbruke dyr seksuelt
 • Forbud mot å drepe dyr som underholdning
 • Rett for helsearbeidere til å bryte taushetsplikten og melde fra om dyremishandling til Mattilsynet
 • Mulighet for Mattilsynet til å ilegge forbud mot å holde dyr
 • At dyr har krav på trygghet og positiv velferd etter dyrevelferdsloven

Nå arbeider Dyrevernalliansen for:

 • Et effektivt dyrepoliti over hele landet
 • Strengere straffer for dyremishandling
 • Å forebygge dyremishandling gjennom økt kunnskap hos politiet og helsevesenet

Dyr kan ikke fremme sine egne krav. Derfor blir de oversett av myndighetene. Dyrevernalliansen arbeider for å styrke dyrs rettsvern.

I dag har følgende politidistrikt fått eller skal få en egen dyrepolitigruppe: Trøndelag, Sør-Vest, Øst, Vest, Innlandet og Troms politidistrikt. Ordningen skal etter hvert utvides til hele landet, men enhetene er små. Dyrevernalliansen arbeider for et slagkraftig dyrepoliti over hele landet.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!