Politikk

Dyrevernalliansen har lenge jobbet for at dyrene skal bli hørt av politikerne, og det har gitt resultater. Men politisk arbeid er fortsatt nødvendig for å gi dyr et bedre liv.

Dyrevernalliansen har lenge jobbet for at dyrene skal bli hørt av politikerne, og det har gitt resultater. Men politisk arbeid er fortsatt nødvendig for å gi dyr et bedre liv.

Dyr i norsk politikk

Før Dyrevernalliansen startet i 2001, var ikke dyrevern et politisk tema. Ingen politiske partier hadde noen gjennomtenkt dyrevernpolitikk, og dyrevern ble ikke diskutert verken på Stortinget eller i regjeringen.

Det er et økende politisk engasjement for dyrene, og dyrevern diskuteres nå på høyt nivå i regjeringen, Stortinget og politiske partier.

Blant annet har pelsdyroppdrett vært tema på landsmøtene i flere partier. Noen partier har fattet resolusjoner om temaer som dyrepoliti. 

Dyrevern blir stadig tema i Stortingets spørretime. Flere ungdomspartier er  også opptatt av dyrevern.

Dyrevernalliansens politiske arbeid for dyrene

Politisk arbeid er høyt prioritert hos Dyrevernalliansen. Det som har gitt gode resultater.

Dyrevernalliansen arbeider særlig med pelsdyroppdrett, kastrering av grisunger, alternativer til dyreforsøk og dyrepoliti.

Gjentatte ganger har våre kampanjer bidratt til å sette dyrevern på agendaen når politiske partier har landsmøter, og i debatter i Stortinget. 

Vi har blant annet oppnådd:

  • Forbud mot kastrering av grisunger uten bedøvelse
  • Ny dyrevelferdslov der det fastslås at dyr har egenverdi
  • Flere partier har utformet gode punkter om dyrevern i sine programmer, og alle nevner dyrevern

Dyrevernalliansen tar initiativ til lovendringer og endringer i statsbudsjettet til dyrenes fordel. Vi deltar på møter og høringer i Stortinget og departementene, og følger med på politiske saker som omhandler dyrene.

 

Du kan hjelpe dyrene å bli hørt i politikken

Den politiske kampen for at også dyr skal bli hørt, er langt fra over - dyrene trenger deg!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!