Venstre ser problemene i kyllingindustrien

Publisert 28.08.2015

Dyrevelferd er kravet, så får det koste hva det koster, sier stortingsrepresentant fra Venstre, Sveinung Rotevatn. Han mener det er flere problemer med dagens kyllingproduksjon. 

Rotevatn og Skei Grande
Sveinung Rotevatn og partileder i Venstre, Trine Skei Grande. Foto: Kjartan Almenning

Dyrevelferd er kravet, så får det koste hva det koster, sier stortingsrepresentant fra Venstre, Sveinung Rotevatn. Han mener det er flere problemer med dagens kyllingproduksjon. 

– Etter mitt syn er det primært at forholdene for kylling ikke er gode nok, og at man ikke er streng nok på tetthet på areal. Og at det ikke er nok bruk av moderne haller med flere høydenivåer, og tilgang til ekte sollys eller muligheten til å være ute. Det som er diskusjonen, er hvor langt du kan gå i å stille krav og samtidig har lønnsomhet i næringen. Det er den balansen vi må finne hele tiden, sier Rotevatn.

Dagens rase strider mot loven

Kyllingene som man kan kjøpe i butikken, er nesten utelukkende rasen Ross 308. Denne er avlet til å ha abnormt rask vekst – så rask at de små kyllingene får både beinproblemer og hjerteproblemer som konsekvens. Dyrevelferdslovens § 25 stiller krav om at det ikke skal avles for dyr med genetisk disposisjon for helselidelser eller dårlig ”funksjon” – altså evne til bevegelse og normal adferd). Det er heller ikke tillatt å videreføre slike arveanlegg.

På tross av dette velger kyllingnæringen i Norge å importere rasen Ross 308, hva mener Venstre om det?

– Det har vi ikke gått noe inn i som parti. Jeg går ut i fra at Mattilsynet følger opp på en god måte, og dersom det er grunn til alvorlig bekymring er vi selvfølgelig åpne for å se nærmere på det.altRasen Ross rowan er en mer saktevoksende rase som i dag brukes mest i økologisk oppdrett. Foto: Iselin Linstad Hauge

En annen kyllingrase, Rowan 308 (tidligere Ross Rowan) vokser litt saktere, men er brukes likevel i kommersiell produksjon, blant annet på Holte og Stange gård. Dyrevernalliansen mener at Rowan 308 bør benyttes fremfor sin syke fetter, Ross 308.

Dyrevelferd er et krav

En rapport viser at en overgang til Ross Rowan, vil koste i underkant av 5% mer å produsere, er det akseptabelt?

– Om prisøkningen er akseptabel må produsentene finne ut av. Men spørsmålet for oss er om det er grunn til å ha forbud mot den andre rasen,  det mener jeg ikke har så mye med økonomiske hensyn å gjøre. Spørsmålet er hvor alvorlig den disposisjonen Ross 308 har for arvelige feil. Hvis den er alvorlig nok bør vi ha et forbud mot denne rasen uavhengig av hva det koster å bruke et alternativ. Men dette har vi ikke gått inn i som parti.

– Jeg ser ikke på det som statens oppgave å kompensere folk for å ha god dyrevelferd. Dyrevelferd er et krav vi stiller, og så får det koste det det koster. Men om vi skal innføre dette kravet har vi som sagt ikke gått inn for ennå.

Synes du dyrevelferdsloven blir tatt alvorlig nok i Norge? 

– Det finnes nok av folk som bryter dyrevelferdsloven, og det finnes nok matprodusenter som ikke har god nok dyrevelferd - det kan alltid bli bedre. Som politiker er det vår oppgave å sørge for at lovverket er godt, og så er det opp til Mattilsynet å sørge for at det blir fulgt. Det kan godt være de trenger mer ressurser til å følge opp produsentene. Det som er vanskelig å si er om dyrevelferdsloven blir fulgt godt nok, der er vi nok ikke i dag, sier Sveinung Rotevatn til Dyrevernalliansen.

Deler av Venstres program på dyrevelferd (2013-2017):

• Avvikle pelsdyroppdrett.
• Forby bruk av ville dyr på sirkus.
• Prioritere investeringer i alternativer til dyreforsøk.
• Innføre strengere krav til oppdrett av fjærkre.
• Arbeide aktivt med å forbedre prosedyrer og arbeidsoperasjoner som berører fiskevelferden for oppdrettsfisk.
• Forby videre avl og bruk av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper.

 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!