Valgguide 2017: Hvis dyrene kunne stemme

Publisert 04.08.2017

Valgkampen er i full gang, men hvilket parti har den beste politikken for dyrene?

Valgguide 2017 nettsak

Valgkampen er i full gang, men hvilket parti har den beste politikken for dyrene?

Dyrevernalliansen har gått gjennom alle partiprogrammene, og gir deg her en grundig oversikt over hvor de ulike partiene står i viktige dyrevelferdstemaer, og hva som er programfestet. Partiene har også fått terningkast. Sjekk hvor ditt parti står!

Terningkast 1: Senterpartiet

altDyrevernalliansens valgguide for 2017-valget finner du her.Senterpartiet har svært få dyrevelferdstiltak i programmet. De vil opprettholde pelsdyrproduksjon og ha vekst i fiskeoppdrett. Stimulering til mer beitebruk og bekjempelse av dyrevelferdsproblemer i fiskeoppdrett er positivt, men dette er ikke nok. Senterpartiet har dessverre posisjonert seg som det mest dyrefiendtlige partiet av alle, og får jumboplass.

Terningkast 2: KrF

Vil opprettholde pelsdyrproduksjon, samt øke produksjonen satse på nye arter i fiskeoppdrett. Reduksjon av dyreforsøk, støtte til ombygging av løsdriftsfjøs og bekjempelse av dyrevelferdsproblemer i fiskeoppdrett trekker litt opp.

Terningkast 2: Høyre

Regjeringspartiet vil opprettholde pelsdyrproduksjon, samt ha vekst i fiskeoppdrett. Fremhever dyrs egenverdi, dyrevelferd som et mål i landbruket og forbrukerinformasjon for dyreetiske valg, noe som er positivt. Vil også ha dyrepoliti. H har noen fine generelle punkter, men lite konkret. En lang vei å gå før de blir dyrenes valg.

Terningkast 2: FrP

Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og ekspandere, samt satse på nye arter i fiskeoppdrett. Avvikling av opplysningskontorene for animalske produkter, dyrepoliti og andre gode punkter ang. dyrs rettsvern trekker opp.

Terningkast 3: AP

Dyrevern eller dyrevelferd ikke engang nevnt i programmet! Vil ha vekst og satse på nye arter i fiskeoppdrett. Forbud mot pels trekker opp, samt krav om å finne løsninger på dyrevelferdsproblemer i fiskeoppdrett.

Terningkast 4: Rødt

Dyrevelferd vies begrenset plass i programmet, men det er flere gode punkter, bl.a. avvikling av pelsdyrproduksjon, god dyrevelferd i landbruket og eget dyrevelferdstilsyn. Ønsker heller ikke flere fisk i oppdrettsmerdene eller ytterligere utsettelser av løsdriftskravet for kyr.

Terningkast 4: SV

Sv har flere gode punkter i programmet sitt. De vil bl.a. forby pelsdyroppdrett, stille strengere krav til kyllingproduksjon og redusere kjøttforbruket. Kunne gjerne ha hatt enda flere dyrevelferdstiltak, f.eks. forbrukerinformasjon om dyrevelferdstiltak og premiering av god dyrevelferd i landbruksstøtten.

Terningkast 5: Venstre

Et godt program på dyrevelferd, og en sterk femmer til Venstre. Vil bl.a. forby pelsdyroppdrett og import, vektlegge dyrevelferd i landbruksstøtten, utrede dyrevelferdsmerking av produkter. Har flere gode punkter ang. dyrs rettsvern og dyrevelferd under slakt og transport. Mangler fokus på redusert kjøttforbruk, og et punkt om å redusere dyreforsøk.

Terningkast 6: MDG

Det beste programmet på dyrevelferd! Mange flere dyrevelferdstiltak enn de andre partiene, bl.a. pels-forbud, dyrepoliti, begrensning av dyreforsøk, kortere dyretransporter, redusert kjøttforbruk og senkede maksgrenser for antall oppdrettsfisk i en merd. Mangler et punkt om forbrukerinformasjon om dyrevelferd.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!