Valg 2017: Pelsdyroppdrett – hva mener partiene

Publisert 14.08.2017

Alle de politiske partiene tydelige standpunkter i pelssaken. For deg som er glad i dyr lønner deg seg å støtte et parti som klart og tydelig går inn for avvikling av pelsdyroppdrett. 

Pels hvit rev 3

Alle de politiske partiene tydelige standpunkter i pelssaken. For deg som er glad i dyr lønner deg seg å støtte et parti som klart og tydelig går inn for avvikling av pelsdyroppdrett. 

Selv om et parti har standpunkt i saken, er det nyanser i hvert parti. Noen partier er på vippen, slik som Høyre og KrF, mens partier som Senterpartiet har overveldende flertall for pelsdyroppdrettet. Her følger en oversikt over hva partiene har programfestet i pelssaken, og hva de har gjort i regjeringsperioden som har vært. 

Venstre:

Programfestet: Vil ha forbud mot pelsdyroppdrett og importforbud.

Har gjort i perioden etter 2017: Har tatt initiativ til forbud mot pelsdyroppdrett og fått gjennomslag i regjeringen to ganger. Første gang var da Venstre gikk inn i regjering med Høyre og Frp i januar 2018. Andre gang var da Krf gikk inn i regjeringen i januar 2019.

Gjorde i perioden 2013–2017: Har fremmet spørsmål til regjeringen om nye regler for gruppehold av mink. Pelsdyrmeldingen: Stemte mot fortsatt pelsdyrproduksjon og gruppehold av mink. Forslag sammen med Ap og SV om å be regjeringen fremme ny, egen sak om avvikling av pelsdyroppdrett, og forslag om å innføre forbud mot gruppehold av mink.

SV:

Programfestet: Vil ha forbud mot pelsdyroppdrett, med omstillingsmidler til oppdretterne.

Har gjort i perioden etter 2017: Har ikke sittet i regjering, men tydelig signalisert at de ønsker avvikling av pelsnæringen. 

Gjorde 2013–2017: Fremmet spørsmål til regjeringen om avvikling av pelsdyrproduksjon. Pelsdyrmeldingen: Stemte mot fortsatt pelsdyrproduksjon og gruppehold av mink. Forslag sammen med Ap og V om å be regjeringen fremme ny, egen sak om avvikling av pelsdyroppdrett.

MDG:

Programfestet: Avvikling av pelsdyroppdrett raskest mulig. Importforbud.

Har gjort i perioden etter 2017: Har ikke sittet i regjering, men tydelig signalisert at de ønsker avvikling av pelsnæringen. 

Gjorde i perioden 2013–2017: Fremmet spørsmål til regjeringen om hhv. dårlig dyrevelferd i pelsdyroppdrett og manglende oppfølging av krav til temming av pelsdyr. Representantforslag om avvikling av produksjonen og importforbud. Pelsdyrmeldingen: Stemte mot fortsatt pelsdyroppdrett og gruppehold av mink, og for forslag om ny, egen sak om avvikling.

Rødt:

Programfestet: Avvikling, med kompensasjon for oppdretterne i omstillingsperioden.

Har gjort i perioden etter 2017: Har ikke sittet i regjering. 

Gjorde i perioden 2013–2017: Var ikke representert på Stortinget.

AP:

Programfestet: Vil ha styrt avvikling av pelsdyroppdrett, med kompenserende tiltak i en overgangsperiode. 

Har gjort i perioden etter 2017: Har ikke sittet i regjering, men tydelig signalisert at de ønsker avvikling av pelsnæringen. 

Gjorde i perioden 2013–2017: Pelsdyrmeldingen: Stemte mot fortsatt pelsdyrproduksjon og gruppehold av mink. Forslag sammen med V og SV om å be regjeringen fremme ny, egen sak om avvikling av pelsdyroppdrett.

Frp:

Programfestet: Fortsatt pelsdyroppdrett, men uten subsidier. Gjennomgang av regelverket for pelsdyrhold.

Har gjort i perioden etter 2017: Har gått med på Venstres forslag om å avvikle pelsdyrnæringen. 

Gjorde i perioden 2013–2017: Fjernet fôrfraktstøtten til pelsdyroppdrett. Spørsmål til egen regjering om tiltak for å sikre god dyrevelferd i pelsdyrproduksjon. Pelsdyrmeldingen: partiets landbruksminister foreslo å beholde pelsdyroppdrett, men forby gruppehold av mink. Stortingsgruppa stemte for fortsatt pelsdyroppdrett og gruppehold av mink, og mot forslag om ny, egen sak om avvikling. Landbruksminister Jon Georg Dale foreslo å forby gruppehold av mink, som det eneste forslaget i meldingen som ville betydd en reell forbedring for dyrene, men det gikk ikke gjennom.

H:

Programfestet: Fortsatt pelsdyroppdrett, basert på “strenge dyrevelferdsmessige kriterier.” 

Har gjort i perioden etter 2017: Har gått med på Venstres forslag om å avvikle pelsdyrnæringen. 

Gjorde i perioden 2013–2017: Pelsdyrmeldingen: Stemte for fortsatt pelsdyroppdrett og gruppehold av mink, og mot forslag om ny, egen sak om avvikling. På Høyres landsmøte i mars stemte statsminister Erna Solberg for avvikling av pelsdyroppdrett, men tapte for flertallet.

KrF:

Programfestet: Fortsatt pelsdyroppdrett, med krav som ivaretar dyrenes naturlige behov. Bedre regelverksetterlevelse og mer kontroll. Aktivitetsforbud ved gjentatte regelverksbrudd.

Har gjort i perioden etter 2017: Har gått med på Venstres forslag om å avvikle pelsdyrnæringen. 

Gjorde i perioden 2013–2017 Pelsdyrmeldingen: Stemte for fortsatt pelsdyroppdrett og gruppehold av mink, og mot forslag om ny, egen sak om avvikling. Dyrene tapte med én stemme da Krfs landsmøte i april stemte ned et forslag om svømmevann for mink og gravemuligheter for rev – regler som ville gjort det økonomisk utfordrende å drive videre.

Sp:

Programfestet: Fortsatt pelsdyroppdrett med “strenge krav til dyrevelferd.”

Har gjort i perioden etter 2017: Har ikke sittet i regjering, men tydelig signalisert at de ønsker fortsatt pelsdyroppdrett i Norge. 

Gjorde i perioden 2013–2017: Pelsdyrmeldingen: Stemte for fortsatt pelsdyroppdrett og gruppehold av mink, og mot forslag om ny, egen sak om avvikling.

Fakta om pels

  • Hvis pelsprisen de siste 25 årene legges til grunn, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å avvikle pelsdyroppdrettet, viser en rapport som Menon Economics har utarbeidet for Landbruks- og matdepartementet.
  • 201 norske pelsdyrfarmer holder rundt 1 million mink og rev innesperret.
  • 98 prosent av skinnene blir eksportert uforedlet, og næringen skaper derfor få arbeidsplasser utenfor farmen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!