Ungdomspartiene sammen om pels

Publisert 29.08.2011

Ungdomspartiene Auf, Unge Høyre, FpU, Unge Venstre, KrfU, Rød Ungdom og SU – alle bortsett fra Senterungdommen – har gått sammen om presseutspill på pels. De krever at dyrevelferden settes først.

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre

Ungdomspartiene Auf, Unge Høyre, FpU, Unge Venstre, KrfU, Rød Ungdom og SU – alle bortsett fra Senterungdommen – har gått sammen om presseutspill på pels. De krever at dyrevelferden settes først.

Ungdomspartiene har sendt ut pressemelding og leserbrev om pels. Vi har fått tillatelse til gjengi innholdet her.
 

Dyrevelferden må komme først

Pressemelding 24.08.2011

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre

Olje- og energiministrer Ola Borten Moe gikk sist fredag ut i lokalavisa Opp (22.08.2011) og hevdet at han trygt kan love at Landbruksmeldinga ”ikke blir noen avviklingsmelding for pelsdyrhold i Norge”. Det er uakseptabelt av Borten Moe og Senterpartiet å komme med slike garantier på bekostning av den åpne diskusjonen om framtiden til næringen og eventuelle premisser for denne.

Henrik Asheim, leder i Unge Høyre

Vi registrerer at pelssaken er blitt en symbolsak for Senterpartiet, hvor både hensynet til dyrevelferd og meningsflertallet i befolkningen blir satt til side.

I følge Opp påstår Borten Moe at debatten rundt pelsdyr ”er for mye prega av følelser og har vært dominert av smale pressgrupper.” Dette er usaklig retorikk med arroganse både for Den Norske Veterinærforenings standpunkt i saken og den generelle oppfatningen i befolkningen. En undersøkelse som Opinion gjennomførte i fjor viste at 62 prosent av befolkningen er mot å holde rev og mink i bur for å produsere pels (Nationen 10.11.2010). 

Vi mener det er galt å fortsette å subsidiere pelsnæringen, og krever at Landbruksmeldingen forholder seg åpen nok i saken til at diskusjonen kan tas videre på demokratisk vis.

Pelssaken engasjerer særlig unge velgere. Problemene med dyrevelferden i pelsdyrnæringen har i mange år vært viktig for oss ungdomspartiene. Gang på gang har vi sett bilder som sjokkerer, og ingen tilfredsstillende gjennomgang har kunnet bevise at mink og rev generelt har det godt i norske pelsfarmer. Å la pelssaken bli avgjort i en hestehandel mellom regjeringspartiene, vil være uredelig mot unge velgeres engasjement for dyrs velferd.


I fellesskap,

Eskil Pedersen, leder Arbeidernes Ungdomsfylking

Henrik Asheim, leder Unge Høyre

Sveinung Rotevatn, leder Unge Venstre

Olav Magnus Linge, leder Sosialistisk Ungdom

Knut Qvigstad, leder Grønn Ungdom

Elisabeth Løland, leder Kristelig Folkepartis Ungdom

Ove Vanebo, leder Fremskrittspartiets Ungdom

Iver Aastebøl, leder Rød Ungdom

"Vi mener det er galt å fortsette å subsidiere pelsnæringen".

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!