Sylvi verner pelsbransjen

Publisert 06.05.2014

Mens Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) kutter i overføringene til matproduksjon, opprettholder hun statsstøtten til pelsdyroppdretterne. Dette til tross for at Frp har programfestet å fjerne disse subsidiene.

_TTD8799-Edit.jpeg

Mens Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) kutter i overføringene til matproduksjon, opprettholder hun statsstøtten til pelsdyroppdretterne. Dette til tross for at Frp har programfestet å fjerne disse subsidiene.

Oppdatering, juni 2015: Seier! I jordbruksavtalen 15. mai 2015 ble Bondelaget og regjeringen enige om å kutte fôrfraktstøtten til pelsdyrnæringen for budsjettåret 2016. Dette ble vedtatt i Stortinget 17. juni. Fôrfraktstøtten var på 17,8 millioner kroner i 2015. Pelsdyrnæringen vil heretter få omtrent 22 milllioner kroner i statsstøtte. Les mer om seieren.

- Frp må ta velgerne på alvor og avvikle statsstøtten til pels, sier informasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Dyrevernalliansen er overrasket over at landbruksminister Sylvi Listhaug i praksis opprettholder subsidiene til pelsdyrnæringen.

Frp har gått til valg på å avvikle statsstøtten til pelsdyrnæringen, men samme parti foreslår det motsatte i dagens forslag til jordbruksoppgjøret.

Totalt får pelsdyrnæringens 271 oppdrettere over 44 millioner i årlige subsidier fra staten.

- Velgerne og partifeller ført bak lyset

Regjeringen har gått inn for å fjerne en del av fôrfraktstøtten på 23,2 millioner kroner for neste år. Men det samme beløpet kommer rett tilbake ad omveier.

Det Listhaug gjør er å flytte på poster slik at det fremstår som et kutt på 5,4 millioner kroner. Men pelsoppdretterne får tilbake summen gjennom et tollfritak på korn. 

Norges pelsdyralslag hevder på sine nettsider at dette gir et inntektsbortfall på 3 millioner kroner.

Det finnes ikke uavhengige beregninger som kan bekrefte eller avkrefte dette, men uansett er dette snakk om småpenger sammenlignet med de store totale overføringene til pelsnæringen.

- Velgerne er ført bak lyset. Listhaug hadde mulighet til å følge opp Frps eget programvedtak. Beslutningen om å fjerne subsidiene var gjennom en omstendelig behandling på Frps landsmøte i fjor. Likevel blir det ikke fulgt opp av Sylvi Listhaug.

- Dette må føles ganske ille for alle de Frp'erne som var med på å stemme inn dette vedtaket, sier Kleveland.

- Statsstøtten kunne vært fjernet ved et pennestrøk. Sylvi Listhaug er mer lojal overfor pelsdyravlerne enn overfor sitt eget parti. Nå går hun i Senterpartiets fotspor og fortsetter luksussubsidieringen, sier informasjonsleder Live Kleveland.

Listhaug skuffer både dyrene, partiet og velgerne, og viser at Frp ikke er til å stole på.

– Det er hårreisende at Fremskrittspartiet og Høyre ikke har kommet lenger i 2014 enn å fortsette med å subsidiere dyremishandling, sier informasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Norsk matproduksjon hardt rammet

Norske matproduserende bønder burde vært prioritert fremfor støtte til luksusprodukter. I stedet er det landbruket som må tåle kutt, mens pelsbransjen får opprettholdt hver krone. Man kan også stille spørsmål ved om det er rimelig med tollfritak på korn som brukes til å fore opp dyr som utelukkende benyttes i mote- og luksusindustrien.

Fakta:

  • Fôrfraktstøtten er et særtilskudd til pelsdyroppdrettet, og den største delen av årlig offentlig støtte til pelsdyroppdrett. Den totale støtten er på rundt 44 millioner kroner i året.
  • Av dette er 23,2 millioner kroner fôrfraktstøtte.
  • I programmet til Frp for 2013-2017 heter det: "Fremskrittspartiet vil gradvis avvikle subsidier til pelsdyrnæringen. Vi vil også gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen, med sikte på forbedringer. (…)"
  • Hvert år forhandler bondeorganisasjonene med staten om overføringer til landbruket. Her inngår også pelsdyrnæringen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!