Stortingsdebatt om pelsdyroppdrett

Publisert 26.11.2010

Pels er blitt politikk. Men hva mener de politiske partiene egentlig om pelsdyroppdrett? Se hva de sa under debatten i Stortinget!

Blir dyrevelferd tatt på alvor hos politikerne?
Foto: Stortinget.no

Pels er blitt politikk. Men hva mener de politiske partiene egentlig om pelsdyroppdrett? Se hva de sa under debatten i Stortinget!

Dyrevelferd og pelsdyroppdrett er uforenlig. Den eneste måten å rydde opp i pelsnæringen på, er å legge den ned, har Dyrevernalliansen fastslått. Men hva mener politiske partier?

Venstre tok initiativ til en stortingsdebatt om pelsdyroppdrett torsdag 18. november 2010. Her er en oversikt over sentrale budskap fra stortingspartiene:

Trine Skei Grande, Venstre:
- Det er nå klart at pelsdyrnæringen ikke vil nå målet som Stortinget satte i 2003, om vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode. Hva skal til for at statsråden går inn for å avvikle pelsdyrnæringen?

(...)

Det har vært forsøk på å gjøre noe på avlsområdet, men vi ser at naturlig frykt for mennesker opptrer ennå. Universitetet i Cambridge, som gikk inn og lagde en større rapport om Norges Pelsdyralslags avlsstrategi, fastslår at de testmetodene som er benyttet, verken er standardiserte, offentlig godkjent eller gjør det mulig for dem i det hele tatt å vurdere de forsøkene som er gjort på avl. Cambridge-rapporten konkluderer med at dersom man skal sette i gang et avlsprogram, vil det ta mange år å oppnå resultater.

Landbruksminister Lars Peder Brekk, Senterpartiet:

- Den enkelte oppdretters holdninger og bransjens selvjustis er viktigst for å få forbedringer i den daglige driften av norske pelsdyrfarmer.

(...)

Selv om de bildene vi har sett i det siste, gjør vondt å se på og viser forhold som ikke kan forsvares, er det et faktum at noe skade og sykdom er påregnelig i alt dyrehold.

Arne Haugen, Arbeiderpartiet:

- På mange måter føler jeg at pelsdyrnæringen nå er inne i en skjebnetid.

(...)

Produktene har et stort marked. Hvis produksjonen ikke foregår her, foregår den i andre land under dårligere dyrevelferdsmessige vilkår.

Terje Aasland, Arbeiderpartiet:

- Skal det være en ordning hvor en også får regler for offentlig godkjenning, f.eks. hvert fjerde år? Ja, vi kan iverksette flere tiltak hvis det blir nødvendig. Det viktigste nå er at næringen reagerer på den situasjonen den er oppe i, og får bort tilfeller hvor useriøse oppdrettere ødelegger for mange. Hvis ikke, går det mot et forbud.

Else-May Botten, Arbeiderpartiet:

- Jeg er etter dette både for og imot at vi skal ha en pelsdyrnæring i Norge.

Torgeir Trældal, Fremskrittspartiet:

- I dag bevilger vi over statsbudsjettet rundt 47 mill. kr i subsidier til næringen.

(...)

Da er det galt å gjøre som bl.a. SV, som vi leser vil avvikle næringen helt og holdent. Det blir feil, for næringen har som sagt også aktører som er seriøse og driver etter loven.

Per Roar Bredvold, Fremskrittspartiet:

- For Fremskrittspartiet er pelsdyrnæringen en viktig næring som har betydd mye for distriktene og for landbruket gjennom mange år.

Siri Meling, Høyre:

- Jeg synes landbruksministeren har hatt en balansert tilnærming til synet på pelsdyroppdrett og ikke minst fastholdt prinsippet om ikke å foreta en kollektiv avstraffelse av en hel næring på grunnlag av at enkeltaktører ikke har gjort jobben sin på en skikkelig måte.

Frank Bakke-Jensen, Høyre:

-  Det går en bølge over Europa i dag – fra mitt ståsted – av ganske så fanatiske meninger om dette med dyrehold.

(...)

Pelsdyrhold er dyrehold etter lovverk, og det er dyrehold på lik linje med annet dyrehold her i Norge.

Alf Egil Holmelid, SV:

- Med så store dyrehelseproblem og med så små utsikter til forbetring meiner SV at vi no må leggje ein plan for styrt avvikling av pelsdyrhald i Noreg.

Snorre Valen, SV:

- Så stemmer det også at mange næringer som holder dyr, har problemer med dyretragedier og forhold som er sterkt kritikkverdige.

(...)

Her er det grunnlag for mange gode debatter, men pels er ikke en vare vi på noen måte trenger eller, som interpellanten var inne på, som det er etterspørsel etter. Derfor er det på høy tid å legge næringen ned i Norge.

Geir Pollestad, Senterpartiet:

- Senterpartiet er positiv til å ha en pelsdyrnæring i Norge.

(...)

Jeg har selv vært på pelsdyrgården til lederen i Norges Pelsdyralslag for noen måneder siden. På hans gård har vi i media sett 13 skadde dyr. Disse var under behandling. De nesten 13 000 friske dyrene kom aldri på TV.

Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet:

- Senterpartiet tar kraftig avstand fra kollektiv avstraffelse av pelsdyrholdere. Vi tar kraftig avstand fra ulovlig inntrengen i pelsdyrfarmene

Rigmor Andersen Eide, Kristelig folkeparti:

-  I en næring som lenge har vært i myndighetenes søkelys for manglende dyrevelferd, er det uakseptabelt at tilsynsmyndighetene opptrer snillistisk og i tillegg i stor grad forhåndsvarsler kontroll.

Les hele stortingsdebatten om pelsdyroppdrett.

Bildet av Stortinget er tatt av stortinget.no

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!