Stortinget splittet i pelssaken

Publisert 28.03.2012

Høyre og Frp vil opprettholde pelsdyrnæringen. Regjeringspartiene sier derimot at pels er omstridt, og vil utrede næringens framtid.

Pelsdyr i bur på pelsdyrfarm

Mens politikerne krangler om hva som skal stå i Landbruksmeldingen om pelsdyroppdrett, sitter det over en million pelsdyr i bur på norske pelsfarmer, kun for å bli klær.

Høyre og Frp vil opprettholde pelsdyrnæringen. Regjeringspartiene sier derimot at pels er omstridt, og vil utrede næringens framtid.

Tirsdag denne uken framla Stortinget sine merknader til regjeringens landbruksmelding som ble offentliggjort like før jul. Partienes uttalelser viser stor splittelse i pelsdyrsaken.

Mens Høyre og Fremskrittspartiet stadfester at de ønsker å opprettholde næringen, bekrefter regjeringspartiene at pelsdyroppdrettet er omstridt i Norge. De sier seg tilfredse med planene om en ny gjennomgang av næringens framtid. Planene støttes av Dyrevernalliansen.

-   Det er oppløftende at Senterpartiet har lyttet til SV og Arbeiderpartiet denne gangen. Senterpartiet har gjort pelsdyrsaken til en uheldig symbolsak, noe som trenerer politisk handlekraft på tross av sterkt folkelig engasjement mot pelsdyroppdrett, uttaler politisk rådgiver i Dyrevernalliansen, Une Aina Bastholm.

Pelsdyrsaken har i lang tid splittet regjeringen i arbeidet med landbruksmeldingen, og bidro i utgangspunktet til at meldingen ble forsinket.

Krever rask avklaring

Av partiene på Stortinget har Venstre, SV og Arbeiderpartiet gått inn for en avvikling av norsk pelsdyrnæring. Partienes merknader som ble offentliggjort tirsdag viser at et samlet Storting nå ønsker en endelig avklaring av næringens framtid.

- Det partiene har til felles er at de ønsker en rask avklaring i saken. Nå forventes det av alle parter at Landbruksminister Lars Peder Brekk ikke trenerer dette ytterligere, men kommer tilbake til Stortinget om pelsdyrnæringens framtid innen utgangen av året, sier Bastholm.

Sterkt subsidiert

Pelsdyrnæringen mottar i år 44 millioner kroner over statsbudsjettet. Subsidiene er svært omstridt.

- Det er åpenbart for de fleste av oss at god landbrukspolitikk ikke kan innebære å bruke opp til 50 millioner årlig på en marginal eksportnæring som i tillegg bryter med våre grunnleggende etiske normer, avslutter Bastholm.
 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!