Slik stemmer du for bedre dyrevelferd

Publisert 17.08.2013

Interessen for dyrevelferd har bredt seg til store deler av befolkningen på få år. Nå begynner politiske partier å følge etter. Vet du hva ditt parti mener om dyrevelferd? Her kan du sammenligne hvert partiprogram.

gris ansikt 1

Interessen for dyrevelferd har bredt seg til store deler av befolkningen på få år. Nå begynner politiske partier å følge etter. Vet du hva ditt parti mener om dyrevelferd? Her kan du sammenligne hvert partiprogram.

Det er mange forhold som kan bidra til å bedre forholdene for dyra. Mange dyr i dagens landbruk lider under alt for liten plass og sterkt redusert bevegelsesfrihet, ekstreme kroppslige belastninger gjennom kunstig rask vekst, omfattende sykdommer og manglende tilgang på dagslys samt utfoldelse av naturlige instinkter. Bruk av forsøksdyr er også svært kritikkverdig.

Dyrevernalliansen har laget en oversikt over hva partiene faktisk går til valg på. Terningkastene vi gir er basert på en gjennomgang av i alt ti punkter. Velgerne fortjener en slik oversikt, og det gjør sannelig også partiene.

Vi har gjennomgått partiprogrammene, og gitt karakter til hvert parti. 

Les også:

NRK.no: Gir partiene karakterer for dyrevennlighet

NRK.no: Slik svarer partiene på dyrekåring

Vi har vurdert partiene på følgende punkter:

Pelsdyrhold: Her premierer vi vedtak om full avvikling, inndragning av statlige overføringer samt vedtak om strengere regelverk i dyreholdet.

Dyrevernalliansen viser deg hvordan du stemmer dyrevennlig i vår velgerguideSe hvordan du kan stemme dyrevennlig
ved hjelp av vår velgerguide

Velferd hos dyr i landbruket: Her premierer vi bedre plass og mulighet til å være ute. Beitekravt og tiltak knyttet til økt økologisk landbruk (som stiller krav til dyrevelferd) er bra.

Dyreforsøk: Økt satsing på alternativer til dyreforsøk er viktig for å minimere bruk av forsøksdyr.

Dyrepoliti: Mattilsynet greier ikke i tilstrekkelig grad å håndheve lov om dyrevelferd på en enhetlig måte, noe som Riksrevisjonen kritiserte i 2012. Vi sier ja til dyrepoliti og premierer dette samt annen omlegging som sikrer større avstand mellom næringsinteresser og dyrevelferd.

Redusert kjøttforbruk: Mindre forbruk av dyr er bra både for å minske presset på produksjonsdyrene og også på jordbruksarealer og klimagasser. Anbefales også av FN.

Velferd fiskeoppdrett: Her premierer vi konsesjonsbegrensninger, større plass i merdene og andre tiltak som kan bedre velferden.

Ville dyr i sirkus: Her belønnes forbud mot elefanter samt forbud mot alle ville dyr i sirkus og til underholdning.

Slakt og transport: Kortere transport, tiltak for å øke andelen gårdsslakterier og mobile slakterier, samt å i større grad sikre at slakt foregår forskriftsmessig er områder som vil bedre dyrevelferden.

Rovdyrkonflikten: Vi belønner tiltak som kan skille og beskytte de ulike gruppene i denne konflikten.

Andre tiltak: Andre tiltak for å bedre dyrevelferden premieres.

Dyrevernalliansens valg-guide over politiske partier er en del av vårt arbeid for å hjelpe deg som skal stemme ved valg.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!