Slik blir det nye Stortinget for dyrene

Publisert 12.09.2017

Det er fortsatt ikke flertall på Stortinget for avvikling av pelsdyroppdrett. En regjering med Høyre og Fremskrittspartiet har ingen klare visjoner for dyrevelferden i landbruket, eller for beskyttelse av forsøksdyr. Dyrepolitiet blir sannsynligvis videreført, og det er også håp om at staten trekker seg ut av kjøttreklame.

Stortinget uten copyright

Hva vil det nye Stortinget bety for dyrene?

Det er fortsatt ikke flertall på Stortinget for avvikling av pelsdyroppdrett. En regjering med Høyre og Fremskrittspartiet har ingen klare visjoner for dyrevelferden i landbruket, eller for beskyttelse av forsøksdyr. Dyrepolitiet blir sannsynligvis videreført, og det er også håp om at staten trekker seg ut av kjøttreklame.

Valgresultatet er klart, og sannsynligvis blir det en ny regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. Mest trolig vil regjeringen måtte samarbeide med andre partier fra sak til sak på Stortinget. 

Pelsdyroppdrett

For pelssaken betyr dette fortsatt at vår regjering støtter dyreplageriet. Ser vi på sammensetningen i Stortinget har Høyre og Fremskrittspartiet flertall sammen med Senterpartiet. Dette betyr at det neppe blir flertall i Stortinget for avvikling av pelsdyroppdrett de neste fire årene.

Et lys i mørket er at FrP har programfestet gradvis kutt av statsstøtten til pels. På tross av fire år i regjering, nyter pelsnæringen fortsatt godt av et spesielt skattefradrag (jordbruksfradraget) som ellers bare gis til bønder. I tillegg får pelsdyroppdretterne støtte til ferie og fritid (avløserstøtte). Du som er skattebetaler, tvinges altså til å betale for både skattefradrag og ferier for pelsdyrfarmerne. Dette vil Dyrevernalliansen fremover arbeide for å få en slutt på.

Kjøttkonsum og dyrevelferd i landbruket

Både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at staten skal stoppe sitt bidrag til kjøttreklame. Det er faktisk bestemt i lov hvordan kjøttreklamen skal finansieres gjennom avgifter på maten. Staten bidrar til et eget "kjøttbyråkrati" som står for innkreving og finansiering av "Matprat". Spørsmålet nå er om regjeringen vil få støtte for sitt syn i Stortinget. Det er usikkert, fordi vi ikke vet hvordan Venstre, Kristelig folkeparti eller SV vil stemme i saken. 

Hverken Høyre eller Fremskrittspartiet har noen visjoner for dyrevelferden i landbruket. Hvordan kyllinger, griser og andre dyr skal behandles, har de ingen programfestede mål for.

Høyre har likevel programfestet et ønske om at landbrukspolitikken skal harmonere med "helse-, miljø- og dyrevelferdspolitiske mål". Det kan for eksempel bety at staten ikke bør bidra til å reklamere for rødt kjøtt, fordi det helsepolitisk er et mål at befolkningen reduserer inntaket.

Dyrepoliti

Valgresultatet innebærer sannsynligvis en videreføring av dyrepolitiet. Det er ikke gitt at prøveordningen med dyrepoliti vil fortsette, men mye kan tyde på det. Dyrevernalliansen vil fortsette arbeidet for dyrepoliti og kriminalitetsforebyggende tiltak i hele landet.

Dyreforsøk

Hverken Høyre eller Fremskrittspartiet har noen målsettinger om å redusere antall dyreforsøk. Dyrevernalliansen har for øyeblikket en klage mot Norge i ESA (EØS-avtalens overvåkningsorgan) fordi regjeringen ikke har sørget for en etisk komité for beskyttelse av forsøksdyr. 

Senterpartiet har økt sin makt

Senterpartiet har gjort et godt valg, og fått mange flere stortingsrepresentanter enn før. Dette er dessverre dårlig nytt for dyrene, siden Sp har markert seg som motstander av bedre dyrevelferd i en lang rekke saker. Senterpartiet støtter pelsdyroppdrett, har ingen mål for dyrevelferden i landbruket og ønsker økt vekst i fiskeoppdrett.

I vår valgguide finner du oversikt over hva alle partiene mener om dyrevern.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!