Rødt: - Dyrene betaler prisen

Publisert 25.07.2013

- Dyrevelferd er blant de aller siste hensyn som ivaretas når økonomien styrer. Det blir dyrene som må betale prisen, fastslår Bjørnar Moxnes i Rødt.

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt. Foto: Sturlason.jpg

- Et norsk landbruk skal utvikles med sikte på økologisk  bærekraftig drift. Fornybare ressurser og god dyrevelferd skal ligge til grunn. Det er et prinsipp for oss, sier partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Foto: Sturlason

- Dyrevelferd er blant de aller siste hensyn som ivaretas når økonomien styrer. Det blir dyrene som må betale prisen, fastslår Bjørnar Moxnes i Rødt.

Rødt har nylig utvidet programmet sitt på dyrevelferd fordi de ser at dette er et viktig tema og har dermed forpliktet seg på en rekke nye områder.

- Rødt mener at naturens tålegrense og dyrevelferd skal telle mer enn hensynet til profitt. Derfor er vi også sosialister, sier Moxnes.

- I dag er det dyrene som betaler prisen fordi profitt er den styrende faktoren i markedsøkonomien. Vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med en normal handelsavtale, og vi vil gjeninnføre grensekontroll med levende dyr for å sikre trygg mat og friske dyr i landbruket.
 

Redusert kjøttspising

Rødt ser dyrevelferd i sammenheng med kjøttproduksjonens enorme beslagleggelse av dyrkbar mark og det at kjøttindustrien forårsaker innpå en fjerdedel av klimagassutslippene.

- Klimagasser, ressursbruk og dyrevelferd er viktige samfunnsmessige hensyn. Et norsk landbruk skal utvikles med sikte på økologisk bærekraftig drift. Fornybare ressurser og god dyrevelferd skal ligge til grunn. Det er et prinsipp for oss, sier partileder i Rødt.

- Dette er ikke bare et spørsmål om enkeltpersoners moral og personlige valg, men store samfunnsmessige hensyn. Derfor er det også viktig å redusere kjøttforbruket, mener Moxnes.

- Hvordan vil Rødt håndtere kravet om mer import av storfekjøtt nå som nordmenn spiser stadig mer kjøtt?

- Mange kommunestyrer har kjøttfri mandag. Dette er noe vi stemmer for der vi er representert.

- Hvilken dyrevelferdssak haster det mest med?

- Pelsdyrindustrien. Den må avvikles. De har hatt ti år på seg og har ikke levert. Vi ønsker også å sikre rovdyra sin plass i norsk økosystem, sier partilederen.

 

Rødts program fra 2012, med tillegg fra vedtak i 2013:

  • Avvikle pelsdyrindustrien
  • Erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale
  • Gjeninnføre grensekontroll med levende dyr for å sikre trygg mat og friske dyr i landbruket
  • At norsk landbruk skal utvikles med sikte på økologisk bærekraftig drift basert på foredling av lokale, fornybare ressurser
  • Ha økte ressurser til bedre håndheving av dyrevelferdsloven
  • At rovdyr skal sikres sin plass der de er en naturlig del av de norske økosystemene
  • Øke støtten til forebygging av rovdyrtap blant beitedyr
  • Fortsette den bærekraftige fangsten av sel og hval

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!