Riksrevisjonen kritiserer Mattilsynet

Publisert 31.01.2012

En rapport fra Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot Mattilsynets forvaltning av dyrevern. Dyrevernalliansen krever at ansvaret for dyrevern overføres til en egen etat.

Familie hund 2

Mattilsynet ligger under Landbruksdepartementet og har ansvaret for dyrevelferden i Norge. Dette gir mange dyrevelferdsmessige utfordringer.

En rapport fra Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot Mattilsynets forvaltning av dyrevern. Dyrevernalliansen krever at ansvaret for dyrevern overføres til en egen etat.

Riksrevisjonen har gjennomført en såkalt forvaltningsrevisjon av Mattilsynets arbeid med dyrevern. Rapporten som Riksrevisjonen har fremlagt, retter på flere punkter skarp kritikk mot Mattilsynet.

Det fastslås at Mattilsynet behandler like saker ulikt. Denne forskjellsbehandlingen kan ha konsekvenser for dyrevelferden. Den kan også gi næringsdrivende ulike konkurransevilkår avhengig av hvor de er lokalisert.

- Dette bekrefter dessverre vårt inntrykk, sier informasjonsansvarlig og jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Et eksempel fra rapporten er en tilsynssak som gjaldt forholdene for kyllinger i kjøttproduksjon. 7 av 20 distriktskontorer fattet vedtak om avlivning av skadde kyllinger, mens 13 distriktskontorer mente det ikke var grunn til å avlive kyllingene.

Dyrevernalliansens bidrag til Riksrevisjonens rapport

Live Kleveland er jurist og informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen.Live Kleveland er jurist og
informasjonsansvarlig i
Dyrevernalliansen og synes rapporten
fra Riksrevisjonen er svært interessant.
Foto: I. L. Hauge
Dyrevernalliansen har bidratt til Riksrevisjonens undersøkelse ved å legge frem vår vurdering av Mattilsynets arbeid. I møte med Riksrevisjonen gjennomgikk vi forholdene for flere dyreslag, blant annet pelsdyr, forsøksdyr, kyllinger og familiedyr.

Jurist Live Kleveland viste også til Mattilsynets håndtering av dyremishandlingssaker, der det er åpenbart at dyrevelferdsloven er brutt.

- Jeg følte at Riksrevisjonen var interessert i å komme til bunns i saken, og Dyrevernalliansen er glad for at dyrevern ble prioritert i undersøkelsen, sier hun.

Dyrevernalliansen krever dyrepoliti

Dyrevernalliansen mener nå politikerne bør innse at Mattilsynet ikke klarer å ivareta dyrevelferden på en god nok måte. - Vi mener at ansvaret for dyrevelferd bør overføres til en egen dyrevernetat, det som på folkemunne kalles et dyrepoliti, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Poenget med å legge dyrevern til en egen etat, er at andre saker dermed ikke vil fortrenge hensynet til dyrene.

- I tillegg bør ansvaret for dyrevern fjernes fra Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, og legges til et næringsnøytralt departement, sier Kleveland.

Fremskrittspartiet og Venstre ønsker utredning av "dyrepoliti"

På Stortinget har Fremskrittspartiet og Venstre gått inn for å utrede alternativer til Mattilsynet som forvalter av dyrevelferd.

  Vis kilder Skjul kilder

Kilder
- Innst. 231 S (2011–2012) (Midlertidig) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet. Dokument 3:8 (2011–2012).
- Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet. Dokument 3:8 (2011-2012). Overlevert Stortinget 31.01.2012.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!