Reptiler kan utgjøre en fare for andre dyr i Norge

Publisert 30.06.2016

Hvis Mattilsynets forslag om å tillate hobbyhold av reptiler og amfibier blir en realitet, kan det utgjøre en fare for mindre husdyr. Det skriver landbrukets interesseorganisasjon Animalia i sitt høringssvar.

slange spiser mus

Reptiler kan lett rømme fra fangenskap, da de er mer fleksible og kan rømme gjennom selv små åpninger i et hus. Mange setter også dyrene ut i naturen når de ikke vil ha de lenger. Flere av artene som er foreslått legalisert kan utgjøre fare for mindre husdyr, ved bitt og kvelning. 

Foto: iStock

Hvis Mattilsynets forslag om å tillate hobbyhold av reptiler og amfibier blir en realitet, kan det utgjøre en fare for mindre husdyr. Det skriver landbrukets interesseorganisasjon Animalia i sitt høringssvar.

Mattilsynet har foreslått å å tillate hobbyhold av reptiler og amfibier (slanger, øgler, skilpadder og frosker). Etter en høringsrunde hvor tunge fagmiljøer har utrykket sterk motstand mot forslaget, har Mattilsynet foreslått å utvide listen med enda flere reptiler.

Animalia er en av flere organisasjoner som er kritiske til at privatpersoner skal få lov til å eie reptiler. Rømningsfare, mangel på god dyrevelferd og smitterisiko er noe av det som bekymrer organisasjonen.

Dyrevelferd: Det er dyrevelferdsmessige utfordringer knyttet til hold av reptiler, uavhengig av om eieren av dyrene har kunnskap om hold av slike dyr. (…)

Introduksjon av fremmede arter/invasive arter: Det kan være rømningsfare for mange av dyrene, da de er mer fleksible og kan rømme gjennom selv små åpninger i et hus. Selv om ikke giftige dyr tillates, kan flere av de foreslåtte artene utgjøre fare for mindre husdyr, ved bitt og kvelning. (…)Flere av artene som foreslås tillatt regnes som invasive arter i andre deler av verden. Det gjelder for eksempel pytonslanger som har etablert seg i Florida, og anses uønsket der.(…)

Risiko for viltfangede dyr: Jf viltloven § 7 er det ikke tillatt å holde vilt i fangenskap. Alle artene som står på forslagslista i Mattilsynets utkast til ny forskrift finnes som viltlevende arter i sine respektive opprinnelsesområder. (…)

Risiko for å få inn smittsomme sykdommer: Vi mener at hensynet til potensielle skadeeffekter ved innførsel av nye arter, inkludert risiko for innslep av smittestoffer, settes foran hensynet til enkeltpersoners ønske om å holde denne type kjæledyr.”

Animalia er ikke den eneste organisasjonen som er kritisk til forslaget fra Mattilsynet. Tunge faginstanser advarer om at dette vil utgjøre et enormt dyrevelferdsproblem. Det vil også være en stor trussel mot folkehelsen, og den norske fauna.

Flertallet i befolkningen vil opprettholde forbudet mot reptiler i private hjem. Hele 59 prosent sier nei takk til reptiler i nabolaget.

Forslaget til Mattilsynet ligger nå til behandling på Stortinget, og det kan komme en politisk beslutning når som helst. Dyrevernalliansen arbeider for at det ikke skal bli tillatt med hobbyhold av reptiler i Norge.

Ingen dyr bør lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!