Regjeringen ville fjerne all støtte til dyrevern

Publisert 22.11.2017

I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett var all støtte til dyrevern fjernet. Etter forhandlinger med Venstre og Krf måtte Høyre og Fremskrittspartiet likevel gi seg. Støtten til dyrevernorganisasjonene ble opprettholdt. 

Jon Georg Dale

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP) ønsker å fjerne all støtte til dyrevern.
Foto: Torbjørn Tandberg

I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett var all støtte til dyrevern fjernet. Etter forhandlinger med Venstre og Krf måtte Høyre og Fremskrittspartiet likevel gi seg. Støtten til dyrevernorganisasjonene ble opprettholdt. 

I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett ble all støtte til dyrevern fjernet. Fire dyrevernorganisasjoner ble strøket ut fra budsjettet til Landbruks- og matdepartementet. Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, betegnet kuttet som dramatisk. 

Fortsatt støtte til Dyrevernalliansen

Etter forhandlinger med Venstre og Kristelig folkeparti måtte regjeringen gi seg. Høyre og Fremskrittspartiet gikk med på å opprettholde støtten til Dyrevernalliansen og andre organisasjoner. For Dyrevernalliansen utgjør støtten 754.000 kroner i året. 

Det er ikke første gang Fremskrittspartiet og Høyre forsøker å ramme dyrevernbevegelsen. For to år siden foreslo regjeringen å kutte i støtten til Dyrevernalliansen, men også da reagerte Venstre og Krf. 

Mer støtte til pels

Samtidig som Høyre og Frp ville fjerne dyrevern fra statsbudsjettet, økte de støtten til pelsdyroppdrett. To millioner kroner i ekstra støtte er blitt bevilget til pelsindustrien. Disse midlene er ikke reversert i forhandlingene med Krf og Venstre. Midlene skal hjelpe pelsdyroppdretterne med deres nye plan, som er å få plass til enda flere mink i hvert bur.

– Fremskrittspartiet og Høyre velger å støtte dyremishandling med skattebetalernes penger, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrepoliti i flere fylker

I forbindelse med forhandlingene bidro Frp og Venstre til å styrke satsingen på dyrepoliti. Det skal nå opprettes dyrepoliti i to nye fylker; Finnmark og Hedmark. Det blir bevilget seks millioner kroner til satsingen. De fem fylkene som etter dette vil ha dyrepoliti er: Sør-Trøndelag, Rogaland, Østfold, Finnmark og Hedmark. 

– Dyrepoliti i fylkene er viktig, men vi savner øremerkede midler til Økokrim, som koordinerer dette arbeidet nasjonalt, sier Kleveland. 

Hun påpeker også at dyrepoliti ikke er noen medisin mot all dyremishandling.

– Det er vel så viktig å forebygge kriminalitet som å stanse den. Holdningsskapende arbeid er avgjørende, og her spiller dyrevernorganisasjonene en viktig rolle. 

Ingen hjelp til forsøksdyr

Statsbudsjettet tyder på at arbeidet for alternativer til dyreforsøk blir prioritert ned. Norecopa, som er et samarbeidsorgan mellom industri, forskning, myndigheter og dyrevernorganisasjoner, er strøket fra budsjettet. Norge ligger allerede ligger langt bak sammenlignbare land når det gjelder økonomisk satsing på å utvikle andre forskningsmetoder enn dyreforsøk. 

– Forsøksdyrene forgiftes og påføres sykdommer. Samtidig vet vi at moderne metoder som kunstig hud og organsystemer ofte gir sikrere svar. Det er både vitenskapelig og etisk riktig å investere i bedre metoder enn testing på levende dyr, sier Kleveland.

Null til landbruksdyrene

Statsbudsjettet inneholder ingen penger til å bedre dyrevelferden i landbruket. Dyrevernalliansen har i lang tid arbeidet for å endre støtteordningene i landbruket, slik at bønder kan belønnes for god dyrevelferd. Det bør lønne seg å investere i frittgående anlegg for høner eller løsdrift for kyr. Bønder som velger å vaksinere grisungene mot rånelukt fremfor å operere ut testiklene deres, bør få mer i støtte. Bønder som driver etter minimumskravene for dyrevelferd, bør derimot få mindre.  

– Statsbudsjettet for 2018 viser at vi har en lang, lang vei å gå for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest. Takket være Venstre og Krf kan Dyrevernalliansen nå fortsette den jobben, avslutter Live Kleveland.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!