Politisk kamp om pels

Publisert 28.10.2012

Arbeiderpartiet og SV ønsker avvikling av pelsdyroppdrett. Senterpartiet, Krf og Høyres har fortsatt tillit til næringen. Venstre vil avvikle, mens Fremskrittspartiet vil fjerne statsstøtten. Dyrevernalliansen jobber nå videre avvikling.

© Martin Lundsvoll minkfarm 2012 c

Foto: M. Lundsvoll.

Arbeiderpartiet og SV ønsker avvikling av pelsdyroppdrett. Senterpartiet, Krf og Høyres har fortsatt tillit til næringen. Venstre vil avvikle, mens Fremskrittspartiet vil fjerne statsstøtten. Dyrevernalliansen jobber nå videre avvikling.

Den siste tidens avsløringer av pelsdyroppdrett har ført til politisk strid om næringen. Bilder som Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge har tatt, viser mink med avgnagde bein og kjøttsår på hodet.

Dyrevernalliansen har arbeidet siden starten i 2001 med å påvirke politiske partier til å gå inn for avvikling av pelsdyroppdrett. De første som inntok standpunkt var SV og Venstre. I 2011 kom Arbeiderpartiet etter. Fremskrittspartiet har lenge gått inn for å avvikle statsstøtten til pels.

Høyre og Senterpartiet ønsker fortsatt å opprettholde pelsdyrnæringen, og støtter dermed i praksis dyremishandlingen.

Les også: – En hån mot dyrenes behov
 

Kamp om pels i regjeringen

SV tar til orde for et forbud mot pelsdyroppdrett. – SV ønsker forbud mot nye anlegg fra 2015 og en overgangsfase fram 2019 med omstillingsordninger for dem som driver i dag. De subsidiene pelsdyrnæringen får i dag bør gradvis endres til omstillingsstøtte for dem som skal ut av næringen, sier næringspolitisk talsmann Alf Holmelid.

Også Arbeiderpartiet mener nå at pelsdyrnæringens dager er talte, og krever avvikling.

– Noen vil hevde at bildene vi ser, bare er enkelttilfeller som ikke beskriver en hel næring. Det er nok mulig, men enkelthendelser berører hele næringen. (...) Vi kan rett og slett ikke sitte stille å se på at dyr lider på denne måten lenger, skriver næringspolitisk talsmann Terje Lien Aasland på sin blogg.

Senterpartiet støtter fortsatt næringen. – Næringen har gjennom de siste tre årene bidratt konstruktivt og positivt i arbeidet med å skjerpe kravene til pelsdyroppdrett i Norge, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Harald Oskar Buttedahl (Sp).

Les også: Sp: Uaktuelt å avvikle pelsdyroppdrett

– Det er uforståelig at Senterpartiet nå selger egen troverdighet for å kjøpe pelsnæringa ekstra tid, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen råder Sp til å gå inn for avvikling av næringen mens de sitter i regjering, og dermed kan bidra til å gi pelsdyroppdretterne gode overgangsordninger.


Høyre har tillit til pelsnæringen, Venstre vil avvikle

Venstre mener det er på tide med avvikling av pelsdyroppdrett.

– I 2002 gav daværende landbruksminister Lars Sponheim pelsdyrnæringen ti år på å forbedre forholdene, men fortsatt er forholdene uholdbare, sier nestleder Guri Melby. Les også: – Tid for å avvikle pelsdyrnæringen

Fremskrittspartiet har ikke uttalt seg om den siste tidens lovbrudd i pelsdyrnæringen. Fra før av er det likevel kjent at partiet støtter næringen. Samtidig har Frp programfestet at statsstøtten til pels bør avvikles gradvis. Denne programformuleringen er foreslått også i utkastet til program for perioden 2013–2017.

Høyre støtter pelsdyrnæringen. I Høyres program står det at partiet vil "sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen."

Høyres næringspolitiske talsmann, Svein Flåtten, sier at den siste tidens avsløringer ikke har endret Høyres politikk.  – Jeg har full tillit til den seriøse delen av næringa, sier han.

Krf har ikke uttalt seg om de siste lovbruddene i pelsdyroppdrettet.


Foto: M. Lundsvoll

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!