Økt statsstøtte til hver pelsfarm

Publisert 26.01.2010

Statsstøtten til pelsdyroppdrett er opprettholdt på høyt nivå, selv om antall farmer er gått sterkt ned. Resultatet er en 75% økning i støtten til de gjenværende pelsdyroppdretterne, fra 40.000 kroner per år i 2006 til 70.000 kroner i 2010.

Pels rev rekke

Statsstøtten til pelsdyroppdrett er opprettholdt på høyt nivå, selv om antall farmer er gått sterkt ned. Resultatet er en 75% økning i støtten til de gjenværende pelsdyroppdretterne, fra 40.000 kroner per år i 2006 til 70.000 kroner i 2010.

Pelsdyroppdretterne i Norge mottar statsstøtte til pelsdyrfôr og frakt av dette fôret. Disse subsidiene gis over en egen post på statsbudsjettet, og er unike for pelsbransjen.

I løpet av perioden 2006–2010 har støtten vært uendret, på 23,2 millioner kroner hvert år. I løpet av samme periode har antall pelsfarmer gått sterkt ned.

I 2006 var det 551 pelsfarmer i Norge. I 2009 var det, i følge Mattilsynet, bare 331 pelsfarmer igjen i drift.

Subsidiene per farm har derfor i løpet av fem år økt fra 40.000 kroner til 70.000 kroner.

Dyrevernalliansen krever at den statlige støtten til pelsdyroppdrett reduseres, og på sikt fjernes. 

  Vis kilder Skjul kilder

- Statens landbruksforvaltning (SLF), Statistikk fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket.
- Mattilsynet, Sluttrapport Nasjonalt tilsynsprosjekt, Velferd for pelsdyr, 2009.
- Landbruksdepartementet kap 1150 post 77, underpost 77.14.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!