Ny landbruksmelding bremser fremskritt

Publisert 02.12.2011

Dyrevernalliansen er svært kritisk til den nye landbruksmeldingen som regjeringen har lagt frem. Meldingen legger opp til fortsatt økning i kjøttforbruket og få forbedringer for dyrevelferden. Ordninger som hindrer demokratisk deltagelse i matpolitikken opprettholdes.

Landbruksminister Lars Peder Brekk prioriterer ikke dyrevelferd i sin politikk

Lars Peder Brekk (Sp) vil kutte i støtten til dyrevern. 

Foto: Torbjørn Tandberg

Dyrevernalliansen er svært kritisk til den nye landbruksmeldingen som regjeringen har lagt frem. Meldingen legger opp til fortsatt økning i kjøttforbruket og få forbedringer for dyrevelferden. Ordninger som hindrer demokratisk deltagelse i matpolitikken opprettholdes.

Krever avviklingsplan for pelsdyroppdrett

Landbruksmeldingen forutsetter at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en vurdering av pelsdyroppdrett. Dyrevernalliansen mener at meldingen burde vært klar på at pelsnæringen skal avvikles, siden både Arbeiderpartiet og SV har vedtatt dette. Landbruksminister Lars Peder Brekk fra Senterpartiet (bildet) ønsker ikke å avvikle pelsdyroppdrett, men dette bør ikke være avgjørende for regjeringsflertallet.

– Regjeringen er alt for defensive i denne saken, og har unngått å utrede hvordan en avvikling kan foregå. Vi krever at regjeringen legger frem en avviklingsplan for pelsdyrnæringen allerede våren 2012, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Jordbruksavtalen er udemokratisk og bør avvikles

Jordbruksavtalen fremforhandles hvert år mellom Staten og bondeorganisasjonene. Her blir små og store spørsmål som angår mat og landbruk bestemt i lukket rom. Avtalen omfatter store offentlige pengebeløp. Landbruksmeldingen forutsetter at ordningen med Jordbruksavtalen skal fortsette.

Ordningen med Jordbruksavtalen gjør at mange spørsmål fjernes fra den åpne politiske arena. Dette gjør det umulig for alle andre enn partene i oppgjøret å komme med innspill.

Dyrevernalliansen mener at enten bør jordbruksforhandlingene åpnes for flere interessenter innen for eksempel dyrevern, miljø og helse, eller så bør hele ordningen avvikles.

Kjøttproduksjonen er ikke bærekraftig

Landbrukspolitikken bør i større grad enn tidligere sees i sammenheng med målene på andre politikkområder, for eksempel helsepolitikk og miljøvern. Hensyn til helse og miljø er i stor grad sammenfallende med hensynet til dyrevern.

Landbruksmeldingen forutsetter at det høye kjøttkonsumet i Norge skal fortsette eller øke, og legger opp til fortsatt intensiv produksjon.

  • Dyrevern:Høy produksjon av egg, kjøtt og melk forutsetter industridrift, der dyrene avles til å vokse fort og produsere mye, og stues sammen på lite plass. Den intensive driften påfører dyrene sykdom og atferdsforstyrrelser. Av hensyn til dyrene bør derfor kjøttproduksjonen reduseres og bli mindre intensiv.
  • Helse: Ernæringsrådet anbefaler å øke inntaket av frukt og grønt, og redusere inntaket av hardt fett (mettet fett og transfett), og fastslår: "De viktigste kildene til mettet fett og transfett i kosten er melk, melkeprodukter, kjøtt og kjøttprodukter."
  • Miljø: Kjøtt fører til 15 ganger så høye klimagassutslipp som vegetabilske matvarer. 40 prosent av fôret som benyttes i norsk kjøttproduksjon er importert soya fra Brasil. Soyadyrking er hovedårsaken til nedhogging av regnskogen i Amazonas.

Bønder som Dyrevernalliansen har vært i kontakt med, forteller at de opplever liten støtte fra myndighetene i sitt arbeid for å bedre dyrevelferden.

Statssubsidiene til kjøttproduksjonen må reduseres

På tross av hensynet til dyrevern, helse og miljø går 9 av 10 subsidiekroner i norsk landbruk til kjøttproduksjon og animalske produkter, i følge beregninger som Fremtiden i Våre Hender har gjort.

Gjennom omsetningskontorene bidrar Staten til aktiv markedsføring av kjøtt og andre animalske produkter.

Dyrevernalliansen mener at matindustrien selv bør ha ansvar for å markedsføre sine produkter. Istedet for å bidra til økt etterspørsel av kjøtt, bør landbrukspolitikken bidra til økt produksjon av sunne, miljøvennlige og dyrevennlige matvarer.

Bedre dyrevelferd bør gi mer landbruksstøtte

Dyrevernalliansen mener at landbrukets støtteordninger bør favorisere bønder som tar spesielt hensyn til dyrevelferd. Slik er det ikke i dag. Landbruksmeldingen legger ikke opp noen klar strategi for å bedre på denne situasjonen. Bidra i vårt arbeid for bedre dyrevelferd i landbruket, bli medlem!

  Vis kilder Skjul kilder

Nasjonalt råd for ernæring, Et sunt kosthold for god helse. Strategisk plan med forslag til tiltak for perioden 2005–2009 skrevet på oppdrag fra Helse- og sosialdepartementet, 2005.

Framtiden i våre hender (FIVH), Spørsmål til statsråd Lars Peder Brekk, 18. november 2011.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!