Møte med landbruks- og matministeren

Publisert 14.05.2010

Dyrevernalliansen har vært i møte med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Dyrevernalliansen i mote med Lars Peder Brekk

Dyrevernalliansen har vært i møte med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Flere av Dyrevernalliansens medarbeidere har vært i møte med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp). Vi har gitt innspill til den nye landbruksmeldingen og orientert statsråden om aktuelle dyrevernsaker.

Det er positivt at landbruks- og matministeren ønsker innspill om dyrevelferd. Likevel er ikke dette mer enn man kan forvente. Landbruks- og matdepartementet har nemlig uttalt at dyrevelferden i Norge skal være god, og Norge skal være en av de fremste på området.

I vårt møte med Brekk nedjusterte statsråden standarden noe. Han uttalte at dyrevelferden i Norge skal være minst like god som andre steder i verden, og helst bedre. Å være bedre enn mange andre land på dyrevelferd er desverre ikke vanskelig. Vi håper at Brekk vil ha samme mål som departementet. Nemlig at dyrevelferden skal være god uansett hvem man sammenligner seg med.

Dyrevernalliansen jobber for at det skal lønne seg for bønder å drive
dyrevennlig matproduksjon.

Brekk trakk selv fram det springende punkt. Nemlig at hensynet til dyrevelferd og økonomi alltid vil veies opp mot hverandre. Vi i Dyrevernalliansen jobber for at det skal lønne seg økonomisk å ta hensyn til dyrevelferd.

Innspillene vi ga til Brekk er konkrete og forholder seg til etablerte politiske rammer. Temaene var blant annet pelsdyroppdrett, merking av egg, og bedre kontroll med dyreforsøk. Vi forstår og forventer at statsråden vil forholde seg til de betingelsene den nye dyrevelferdsloven og Soria Moria 2 har satt.

Gledelig var det at Brekk delte våre synspunkter på noen av sakene vi tok opp, og at han altså viser interesse for dyrevelferd.
 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!