Mishandlede dyr fortjener et nytt liv

Publisert 09.03.2015

Mattilsynet tvinges til å avlive dyr de redder fra mishandling, selv om dyret kan omplasseres til et bedre liv. Både Dyrevernalliansen og Mattilsynet ønsker å endre denne lovbestemmelsen. 

katt ansikt 1

Mattilsynet tvinges til å avlive dyr de redder fra mishandling, selv om dyret kan omplasseres til et bedre liv. Både Dyrevernalliansen og Mattilsynet ønsker å endre denne lovbestemmelsen. 

Når Mattilsynet redder et vanskjøttet eller mishandlet dyr fra en uegnet eier, kan eieren bestemme om dyret skal leve eller dø. Avlivningsparagrafen er resultatet fra en lovendring som kom i 2010. Dyrevelferdsloven §32 slår fast at: "Dersom tilsynsmyndigheten finner at dyret ikke kan leveres tilbake til eier, skal dyret avlives. Hvis eieren samtykker, kan dyret likevel omplasseres eller selges."  

Etter den gamle dyrevernloven skulle tilsynsmyndigheten avgjøre om dyret skulle leveres tilbake, selges, omplasseres eller avlives. Mattilsynet la da vekt på å få omplassert friske dyr som var egnet til det.

Lovendringen i 2010 kom som følge av at Justisdepartementet mente at omplassering ville være et inngrep i eierens private rettssfære.

Loven må endres

Dyrevernalliansen har jobbet med å forandre dette helt siden dyrevelferdsloven ble skrevet, men tapte den gang mot Justisdepartementet. I 2013 bidro Dyrevernalliansen igjen til politisk interesse rundt saken. Landbruksminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet har etter møter med Dyrevernalliansen vært positiv til lovendring og har satt i gang utredning hos Mattilsynet. 

Nå har også tilsynet tatt saken i egne hender. I et brev til Landbruks- og matdepartementet, forklarer Mattilsynet hvorfor de ønsker en lovendring: 

altTorunn Knævelsrud i Mattilsynet mener avlivning fremfor omplassering er i strid med prinsippet om respekt for dyr. Foto: Mattilsynet

"Det er vanskelig både for våre egne inspektører og for omverdenen å forstå hvorfor man må avlive friske dyr bare fordi eieren av en eller annen grunn ikke gir samtykke til å omplassere eller selge dyret. Dyrevelferdsloven § 32 synes å forutsette at dyret utelukkende er en gjenstand. Det er vanskelig å se at bestemmelsen er i tråd med lovens formål i § 1 om å fremme respekt for dyr eller § 3 om dyrs egenverdi."

Respekt for dyrs egenverdi

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, vil ha fortgang i saksbehandlingen.

- Vi mener at praksisen med å avlive et dyr om eier ikke går med på salg eller omplassering, ikke er i tråd med dyrevelferdslovens formål om å fremme respekt for dyr og dyrs egenverdi. Jeg ser ikke de prinsipielle forskjellene på å avlive eller omplassere, uansett får jo ikke eier dyret tilbake, sier Knævelsrud.

Dyrevernalliansen jobber nå for å få saken til Stortinget så snart som mulig, slik at dyrevelferdsloven endres. Informasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen Live Kleveland kommer til å følge denne saken helt i mål. 

- Dette er prinsipielt viktig, mishandleren skal ikke få bestemme over liv og død for sitt offer, sier Kleveland. 

"Dette er prinsipielt viktig, mishandleren skal ikke få bestemme over liv og død for sitt offer."

Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!