Mattilsynet ønsker seg vekk fra Landbruksdepartementet

Publisert 26.08.2013

Inspektører i Mattilsynet uttaler nå offentlig at de ønsker å komme seg bort fra Landbruksdepartementet. Bøndenes næringsinteresser har ofte stått i veien for dyrevelferden som Mattilsynet er satt til å etterse.

Reven lever hele livet i bur i pelsdyroppdrett
Foto: I. L. Hauge

Inspektører i Mattilsynet uttaler nå offentlig at de ønsker å komme seg bort fra Landbruksdepartementet. Bøndenes næringsinteresser har ofte stått i veien for dyrevelferden som Mattilsynet er satt til å etterse.

Det er Mattilsynet som utfører kontrollen med dyrevelferd, og retningslinjene er gitt av landbruksministeren som i åtte år har ligget hos Senterpartiet.

Mer naturlig å være under Justisdepartementet

På konferansen om dyreetikk som ble avholdt torsdag 22.8. uttrykte Line Lundstein, spesialinspektør fra distriktskontoert i Hedmark frustrasjon over de rammene som inspektørene nå jobber under.

- Vi i Mattilsynet har noen rammer som er trælete. Og departementet vi jobber under må vi forholde oss til. Vi brukere synes det ville være naturlig å være under Justisdepartementet fremfor Landbruks- og matdepartementet (LMD), sa den erfarne inspektøren.

Tilsynet med dyrevelferden er delegert til Mattilsynet. Dagens organisering ble innført av Lars Sponheim (V) da han var landbruksminister for drøyt ti år siden.

Nå er det altså nok, mener veterinærer og byråkrater i Mattilsynet. Det har lenge ulmet innad, nå er det også uttalt offentlig. Lundstein etterlyste også større delegert myndighet.

- Vi må gis de rammene som politiet har i dag for bedre å kunne handle, fremholdt Line Lundstein.

Flyttingen støttes av Frp og MDG

Torgeir Trældal (Frp) og Rasmus Hansson (MDG) på DyreetikkonferansenTorgeir Trældal fra Fremskrittspartiet
og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet
ønsker begge at Mattilsynet flyttes ut
av LMD. Foto: Dyrevernalliansen
Torgeir Trældal (Frp) sa at Mattilsynet bør flyttes fra Landbruksdepartementet.

- Frp ønsker å flytte alt som har med dyrevelferd bort fra Landbruks- og matdepartementet og over til Miljøverndepartementet (MD). Han foreslo i tillegg en tilsvarende løsning som det Kripos har, altså en spesialenhet for dyrevelferd.

Det er også viktig å få opp kompetansen, sa Fremskrittspartiets talsperson for dyrevelferd.

Rasmus Hansson, stortingskandidat for Miljøpartier De Grønne (MDG) i Oslo mente Trældal holdt et stilig innlegg og at sa at MDG er enige i mye av dette.

MDG har også programfestet å flytte Mattilsynet vekk fra næringsinteressene i LMD.

- Det bør ligge under et frittstående område uavhengig av næringsinteresser. Dette vil vi følge opp i Stortinget, sa Rasmus Hansson.

- Vi vil også ha dyrepoliti for å håndheve lovverket mer effektivt.

Les mer om Dyrevernalliansens arbeid for dyrepoliti

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!