Mattilsynet nedprioriterer dyrevern – Dyrevernalliansen krever dyrepoliti

Publisert 22.07.2010

De siste årene har Mattilsynet kun viet 5% av tilsynet sitt til dyrevern. Dyrevernalliansen mener Mattilsynet nedprioriterer dyrevelferd, og krever at dyrevern flyttes til et eget "dyrepoliti".

Mattilsynet forvalter dyrevelferden i Norge, og har også ansvar for konkurransedyr.

De siste årene har Mattilsynet kun viet 5% av tilsynet sitt til dyrevern. Dyrevernalliansen mener Mattilsynet nedprioriterer dyrevelferd, og krever at dyrevern flyttes til et eget "dyrepoliti".

Mattilsynet nedprioriterer dyrevelferd

Av alle ressursene Mattilsynets distriktskontorer brukte på tilsyn i perioden 2006–2009, gikk bare omlag 5% til tilsyn med dyrevern.

Til sammenligning gikk nesten 30% til kjøttkontroll, og 25% til næringsmiddelkontroll.

– Dette viser at Mattilsynet burde kalles "Kjøttilsynet". Dyrene trenger derimot et eget "dyreverntilsyn" og "dyrepoliti", sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen får ofte henvendelser fra publikummere som er fortvilet over at Mattilsynet ikke følger opp tips om alvorlige dyrevernsaker. Sakene angår ofte hester, hunder og katter, sannsynligvis fordi det er disse dyrene folk lettest kan se utendørs. Likevel kommer det også henvendelser om gårdsbruk der kyllinger, griser og andre dyr holdes innelukket året rundt. Tipseren er da ofte en nabo eller annen person som har kommet inn i fjøset.

Dyrevernalliansen krever dyrepoliti og dyreverntilsyn

Levende dyr er ikke mat. Dyrevernalliansen mener at ansvaret for dyrevern bør skilles ut fra Mattilsynet i et eget dyreverntilsyn.

Dyrevernalliansen arbeider også for å flytte ansvaret for dyrevern fra Landbruks-og matdepartementet og Fiskeri-og kystdepartementet til Miljøverndepartementet.

Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet har tette bånd til næringene, og så lenge Mattilsynet er underlagt disse departementene vil næringshensyn bli prioritert foran hensynet til dyrene.

– At Mattilsynet har ansvar for dyrevern er som om Oljedirektoratet skulle hatt ansvar for miljøvern, sier Live Kleveland.

Dette er en viktig sak, fordi den angår alle dyr i hele Norge. Dyrevernalliansen mener at politikerne nå må våkne, og flytte ansvaret for dyrevern fra Mattilsynet over til et nytt dyreverntilsyn. I tillegg bør det opprettes et dyrepoliti som kan støtte tilsynsmyndighetene.

  Vis kilder Skjul kilder
  • Mattilsynets årsrapport 2009, s. 122, tabell 13.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!