Mange budsjettforslag, men få endringer for dyrevelferden

Publisert 20.12.2013

Lite har skjedd etter regjeringsskiftet. Verken Dyrevernalliansen eller andre institusjoner som jobber med dyr har mer å rutte med i 2014, og statsstøtten til pelsdyrnæringen opprettholdes.

Blir dyrevelferd tatt på alvor hos politikerne?
Foto: Stortinget.no

Lite har skjedd etter regjeringsskiftet. Verken Dyrevernalliansen eller andre institusjoner som jobber med dyr har mer å rutte med i 2014, og statsstøtten til pelsdyrnæringen opprettholdes.

Den rødgrønne regjeringen leverte sitt forslag til neste års statsbudsjett rett før Høyre og Fremskrittspartiet overtok makten etter valget.

- Budsjettet og den blåblå regjeringen skuffer. Fremskrittspartiet har markert seg på dyrevelferd og har flere lovnader om en bedre hverdag for dyrene i sitt program, sier politisk rådgiver Anine Dedekam Moldskred.

Til tross for at det kun er 271 pelsfarmer igjen i Norge, får næringen samme beløp som de gjorde i 2005, da antall farmer var hele 582. (2) Til sammen ligger tilskuddene på 45 millioner kroner.

- Fremskrittspartiet har programfestet å kutte subsidiene til pelsdyrnæringen, den mest unødvendige og lønnsomme næringen av dem alle, påpeker hun.

I forslag til statsbudsjett fra regjeringen Solberg, ble Norecopa, som jobber for alternativer til dyreforsøk, kuttet med 500.000 kroner. Dette ble nylig reversert i forslaget fra næringskomiteen, og Norecopa beholder nå støtten på 1,3 millioner kroner.

- Det er gledelig at komiteen innser viktigheten av et slikt institutt. Men i budsjettsammenheng er dette svært små summer, og Norecopa trenger fortsatt økte bevilgninger for å kunne drive optimalt. De har knappe nok midler fra før, sier Moldskred.

Til sammenligning bevilger våre naboland i Danmark på NOK 29 mill. og Sverige NOK 14 millioner til forskning på alternativer til dyreforsøk.(4)

Kort om statsbudsjettet:

 • Kalles formelt ”Proposisjon til Stortinget”, og fordeles mellom departementene. Midler til dyrevelferd forvaltes under mat- og landbruksdepartementet.
   
 • Regjeringen leverer budsjettforslag for kommende år til Stortinget seks dager innen Stortingets åpning. Stortinget behandler forslagene fordelt på komiteene.
   
 • Fordi det var stortingsvalg og regjeringsskifte i 2013, leverte den nye regjeringen et revidert forslag til statsbudsjett i november.
   
 • Forslaget fra landbruksdepartementet går til næringskomiteen. Fagkomiteenes budsjettinnstilling skal behandles av Stortinget senest 15. desember.
   
 • Etter at budsjettforslaget er overlevert Stortinget, og før komiteens innstilling, er det mulig å komme på høring til den relevante komiteen. Dyrevernalliansen var på høring i næringskomiteen, som er ansvarlig for dyrevelferdssaker på Stortinget.
   
 • Dyrevernalliansen får igjen 400 000 kroner til drift, som utgjør ca. 10 % av budsjettet vårt.
  Vis kilder Skjul kilder
 • Landbruks- og matdepartementet. Prop 1S (2013-2014). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Kap 1112, post 50.
 • Pelsfarmer i 2005: Statens Landbruksforvaltning, Produksjonstilskudd i jordbruket: liste over produksjoner, URL: www.slf.dep.no, publisert 11. mars 2013.
 • Pelsfarmer i 2013: Løylan, J. (Statens Landbruksforvaltning), e-post til Dyrevernalliansen, 21. oktober 2013.
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Budsjettstøtte til og fra pelsdyrnæringa, 2012. Støtten består av avløserordning, tilskudd til pelsdyrfôrlag, investeringsstøtte fra Innovasjon Norge, samt fylkesvise BU-midler i form av rentestøttet lån.
 • Devolder T., Research Expenditure for 3R Alternatives: A Review of National Public Funding Programmes in European Countries, Altex 25, 3, 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!