KrF vil ikke gjøre store endringer for dyrene

Publisert 12.08.2013

Kristelig Folkeparti (KrF) vil beholde pelsnæringen, men krever bedre dyrevelferd og flere kontroller. – Vi ligger og vipper i saken, sier Rigmor Andersen Eide (KrF) til Dyrevernalliansen.

Rigmor_Andersen_Eide.jpg

Rigmor Andersen Eide (Foto: KrF)

Kristelig Folkeparti (KrF) vil beholde pelsnæringen, men krever bedre dyrevelferd og flere kontroller. – Vi ligger og vipper i saken, sier Rigmor Andersen Eide (KrF) til Dyrevernalliansen.

– Vi ønsker et sterkere Mattilsyn og har foreslått fem millioner ekstra til kontroller. KrF er spesielt opptatt av pelsdyrnæringen, der vi mener at det må være flere kontroller og strengere reaksjoner, sier Eide.

– KrF er for fortsatt subsidier til pelsnæringen, hvorfor?

– Vi ser at næringen har gjort mye for å forbedre seg. Vi vil gi den en sjanse.

– Et enstemmig Storting ga dem ti år på å forbedre seg, og denne fristen er utløpt. Samtidig brøt hver fjerde farm loven i fjor, har de ikke fått nok sjanser?

– Det er skremmende, men dette er vårt standpunkt slik det ble på landsmøtet. Vi ligger og vipper.

– Veterinærforeningen sier pelsdyrholdet er uforenelig med god dyrevelferd, hva betyr det for KrF?

– Vi må selvfølgelig lytte til hva fagfolk sier, men det har ikke hatt konsekvenser for vår politikk.

– Diskuterer dere dyrevelferd i KrF?

– Ja det gjør vi. Dyreholdet i pelsbransjen er et stort dilemma. Vi er avventende. KrF har ventet på pelsutredning som regjeringen lovet for snart to år siden, og er skuffet over at den ennå ikke er lagt frem, forteller Rigmor Andersen Eide.

– Hvilke andre dyrevelferdssaker er KrF opptatt av?

– Det er viktig å overholde luftekravet for dyr på beite. Det er positivt at vi har fått det, og at dyr har det godt.

– Hva med kyllingindustrien, er det holdbart med dagens drift?

– Den produksjonen der beina nesten knekker fordi de fores frem på så kort tid, er ille. Dette er i hvert fall min personlige mening.
Her må vi følge nøye med.

– Vitenskapskomiteen anbefalte maks 14 kyllinger per kvadratmeter, mens landbruksminister Vedum gikk inn for å øke tettheten til 20. I hvilken grad bør næringsinteresser gå foran faglige råd?

– Her vil jeg støtte faginstansene og ikke Vedum. Dyrevelferd bør veie veldig tungt når faginstanser står imot næringsinteresser.
Det gjelder ikke bare for kylling, men også laks, der Direktoratet for naturforvaltning og andre uttaler seg, sier Eide.

– Du er opptatt av miljøhensyn i oppdrettsnæringen, hva betyr fiskens velferd?

– Mer fisk i merdene er vi ikke for. Vi vil ikke øke biomassen før det er kontroll på lus og rømming. Lus er plagsomt for fisken. Jeg er også kritisk til størrelsen på de grønne konsesjonene. Her har vi en bukken- og havresekken-situasjon.

Dyrevelferd i Krfs program 2013-2017:

•    Alt dyrehold skal baseres på god dyrevelferd.

•    Det må ikke tillates bruk av bioteknologi som gir individer uten dyrenes naturlige instinkter og egenart.

•    Det skal stilles strenge krav til dyrevelferd, og disse må følges opp med effektive og uanmeldte kontroller.

•    Det skal stilles strengere krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringen og skjerpe kontrollene ytterligere.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!