Listhaug vil fjerne subsidier til pelsdyrnæringen!

Publisert 05.05.2015

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår å fjerne pelsdyrnæringens særtilskudd i årets jordbruksoppgjør. Dette er en gledens dag for alle som er glade i dyr!

copy-of-sylvi-listhaug-og-live-kleveland--kutter-pelssubsidier.jpg

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår å fjerne pelsdyrnæringens særtilskudd i årets jordbruksoppgjør. Dette er en gledens dag for alle som er glade i dyr!

Oppdatering, juni 2015: Seier! I jordbruksavtalen 15. mai 2015 ble Bondelaget og regjeringen enige om å kutte fôrfraktstøtten til pelsdyrnæringen for budsjettåret 2016. Dette ble vedtatt i Stortinget 17. juni. Fôrfraktstøtten var på 17,8 millioner kroner i 2015. Pelsdyrnæringen vil heretter få omtrent 22 milllioner kroner i statsstøtte. Les mer om seieren.

Staten har i dag fremlagt sitt tilbud til bondeorganisasjonene i jordbruksforhandlingene.

Regjeringen foreslår å fjerne fôrfraktstøtten, som er et særtilskudd til pelsdyroppdrett. For 2015 er fôrfraktstøtten på 17,8 millioner kroner.

68 prosent av befolkningen vil avvikle pelsoppdrett, og nordmenns skattepenger bør ikke gå til å støtte denne kontroversielle næringen.

– Befolkningen er enig. Nå leverer Frp det folk vil ha i pelssaken.  Dette er ikke en næring norske skattebetalere ønsker å subsidiere, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

I punkt 77.14 Tilskudd til pelsdyrfôrlag heter det:

Statens forhandlingsutvalg mener at en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen i Norge bør skje uten direkte støtte til produksjonen, og foreslår derfor at tilskuddet til utjevning av kostnadene til frakt av pelsdyrfôr avvikles. Det er beregnet at fôrkostnadene i pelsdyrnæringen i gjennomsnitt vil kunne øke med i størrelsesorden 10 pst. som følge av dette.

Resultat av 14 års arbeid

Dyrevernalliansen reagerer med glede på forslaget.

– Dette har vi jobbet med i 14 år og forventet siden regjeringsskiftet, sier informasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen. – Nå ser vi resultater av langvarig arbeid, sier hun.

Fremskrittspartiet har lenge hatt dette standpunktet, som er programfestet. Høyre har ikke noe offisielt standpunkt i saken.

Kleveland vil gi ros til Fremskrittspartiet og landbruksminister Sylvi Listhaug for forslaget.

I 2014 gikk over 40 millioner kroner av skattebetalernes penger til pelsdyroppdrett. Fordelt på de 262 pelsdyrfarmene blir det over 150.000 kroner per bruk i 2014.

Støtte til fôrfrakt er det største tiltaket med rundt 18 millioner kroner. Resten er fordelt slik:

  • kr 15,3 millioner er støtte til avløserordning, altså ferie og fritid for pelsdyroppdretterne.
  • kr 843.000 er fylkesvis investeringsstøtte fra Innovasjon Norge.
  • kr 25.000 er fylkesvise BU-midler (bygdeutvikling) i form av rentestøttet lån.

–  Pelsdyrnæringen sier selv at de er den mest lønnsomme næringen i landbruket, men krever likevel millioner i særtilskudd.

Pelsdyroppdrett er ikke matproduksjon, og over 99 prosent av pelsen går til eksport. Norges eksportbalanse trenger ikke pelsnæringen og befolkningen vil ikke ha den.

– Mesteparten av pelsen går til luksusprodukter for rike kinesere, og dette er ikke noe norske skattebetalere bør belastes for, avslutter Kleveland.

Bondeorganisasjonene skal nå vurdere forslaget. Forhandlingene skal være avsluttet innen 15.mai.

Landbruksminister Sylvi Listhaug vil fjerne 17,8 millioner kroner i subsidier til pelsnæringen. "Mesteparten av pelsen går til rike kinesere, og dette er ikke noe norske skattebetalere bør belastes for."

– Informasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!