KrF vil fortsatt subsidiere pelsdyroppdrett

Publisert 30.04.2013

Krfs landsmøte fattet i helgen vedtak om at det bør stilles strengere krav til pelsdyroppdrettere og flere kontroller. Et flertall vil likevel fortsatt at staten skal subsidiere næringen.

Krf logo pelsdyroppdrett

Krfs landsmøte fattet i helgen vedtak om at det bør stilles strengere krav til pelsdyroppdrettere og flere kontroller. Et flertall vil likevel fortsatt at staten skal subsidiere næringen.

I vedtaket på landsmøtet til Kristelig Folkeparti 26.-28. april ble det flertall for et kompromissforslag om pelsdyrnæringen: Pelsdyrnæringen får beholde statlige tilskudd, men må belage seg på skjerpet kontroll og strengere krav til dyrevelferd.

Forslaget om å fjerne statstøtten til denne næringen falt.

Til tross for at flere KrFere enn tidligere denne gangen stemte for å avvikle de statlige subsidiene til pelsdyroppdrett, valgte flertallet igjen å oppdrettholde støtten.

Da hjalp det ikke med pådrivere som byråd i Bergen Filip Rygg (Hordaland), som selv er barnebarn av en pelsoppdretter. Han holdt en flammende appell mot pelsdyrnæringen og lidelsen den medfører. Rygg viste også til Stortingets krav for over ti år siden om at dyrene må få det betydelig bedre og oppnå tamhet dersom næringen skal videreføres, og at dette kravet ikke er oppfylt.

– Vi oppfatter at Kristelig Folkeparti vektlegger et livssyn der skillet mellom mennesker og dyr er fundamentalt, men der menneskene har et forvalteransvar for dyrene. Vi overrasket over at partiet fortsatt mener pelsdyroppdrett innebærer en akseptabel utøvelse av dette ansvaret, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Men KrF har også i programmet at alt dyrehold skal baseres på god dyrevelferd.

Dyrevernalliansen mener derfor at KrF bør legge dette prinsippet til grunn, når de nå mener at det skal stilles strengere krav til dyrevelferd for rev og mink på norske pelsfarmer.

Da vil det for eksempel være naturlig å følge Lov om dyrevelferd §23, som krever at dyr skal gis mulighet til naturlig utfoldelse i henhold til artstypiske og individuelle behov. Dernest bør en legge til grunn det vitenskapen sier om disse dyrenes artstypiske behov. Mink har for eksempel et sterkt behov for badevann og rev behov for å grave, samt å løpe rundt på bakken.

– Et parti som er opptatt av forvalteransvar, bør føre politikken deretter, påpeker Live Kleveland.

Dyrevernalliansen er glad for at mange av landsmøtedelegatene forsvarte dyrene. Flere profilerte politikere stemte for å avvikle statsstøtten til pelsdyroppdrett, blant annet partileder Knut Arild Hareide.

– Vi ser en utvikling i KrF der flere i partiet tar dyrevern på alvor, sier Kleveland.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!