Krever gjennomgang av ny pelsforskrift

Publisert 04.12.2011

Pelsforskriften fra 2011 bygger på feilaktig grunnlag. Det viser en vitenskapelig vurdering utført av æresprofessor D.M. Broom ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Reven lever hele livet i bur i pelsdyroppdrett
Foto: I. L. Hauge

Pelsforskriften fra 2011 bygger på feilaktig grunnlag. Det viser en vitenskapelig vurdering utført av æresprofessor D.M. Broom ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Ingen risikovurdering av om pelsdyr lider

Dyrevernalliansen krever en ny gjennomgang av forskrift om pelsdyroppdrett, som ble vedtatt i mars 2011.

En vitenskapelig vurdering konkluderer med at forskriften bygger på feilaktig grunnlag. Basis for forskriften er en rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, inkludert dens tilhørende bakgrunnsrapport fra Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Rapporten skulle, på oppdrag fra Mattilsynet, vurdere risikoen for at rev og mink lider i pelsdyroppdrett. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har flere ganger henvist til Vitenskapskomiteens rapport når han har forsvart pelsdyrnæringens framtid.

Den vitenskapelige gjennomgangen viser at rapporten ikke inneholder noen risikovurdering, slik den skulle. Rapporten inneholder bare vanlig gjennomgang av litteratur, og konkluderer ut fra dette. De generelle konklusjonene er i tillegg ubegrunnede og logisk tvilsomme, fastslås det i den uavhengige gjennomgangen.

Verdens fremste forsker på dyrevelferd

Den vitenskapelige vurderingen er gjennomført av professor Donald M. Broom, i samarbeid med universitetet i Cambridge. Professor Broom regnes som verdens fremste ekspert på dyrevelferd.

Han leder arbeidet med EUs etablering av faglige kriterier for risikovurderinger av dyrevelferd

Pelsforskriften er basert på den mangelfulle rapporten

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) har flere ganger påpekt at den nye forskriften om pelsdyroppdrett bygger på den mangelfulle rapporten. På spørsmål fra både Fremskrittspartiet og Venstre i Stortinget har han blant annet uttalt:

”Forslaget til nytt regelverk som har vært på høring, er i hovedsak basert på en rapport av juni 2008 fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet."

Også Mattilsynet, som gjorde forarbeidet med pelsforskriften, fastslår at de har tatt utgangspunkt i rapporten.

Dyrevernalliansen krever ny utredning

Dyrevernalliansen mener at risikoen for dyrelidelser i pelsdyroppdrettet bør vurderes på nytt.

Æresprofessor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Dr. Dondald M. Broom.Æresprofessor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Dr. Donald M. Broom.

– En risikovurdering må nå gjøres, og forskriften må deretter gjennomgås på nytt, påpeker politisk rådgiver Une Bastholm i Dyrevernalliansen.

Oppsummering av kritikken

Den uavhengige vurderingens kritikk er oppsummert følgende

  • Manglende erfaring: Vitenskapskomiteen rapport tyder på at forfatterne ikke hadde erfaring med formell risikovurdering risikovurdering
  • Metodiske feil: Rapportene mangler en faglig metode for identifisering av risiko, karakterisering av risiko, en vurdering av eksponering og vurdering av usikkerhet.
  • Gale konklusjoner: Bruk av eksisterende data for en kvalitativ eller kvantitativ risikovurdering av dyrevelferd er ikke blitt gjennomført. Hvis en formell risikovurdering hadde blitt gjennomført, kunne konklusjonene godt ha blitt annerledes.
  • Ubegrunnede konklusjoner: Rapporten kommer med flere generelle, ubegrunnede og logisk ukorrekte konklusjoner.
  Vis kilder Skjul kilder

- Broom, D., An evaluation of VKM’s ”Risk assessment concerning the welfare of animals kept for fur production” (2008), Cambridge University, 2011.
- Stortingets spørretime, Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren, Dokument nr. 15:294, besvart 19.11.2011.
- Stortingets spørretime, Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til landbruks- og matministeren, Sak nr. 4, 18. november 2010.
- Mattilsynet, Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelser – utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr, brev til Landbruksdepartementet 29. november 2010.

Professor Donald M. Broom er æresprofessor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

"Professor Donald M. Broom ved Cambridge University er verdens fremste ekspert på dyrevelferd", skriver Universitetet på sine nettsider.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!