Dyrevernalliansen krever at regjeringen nedlegger pelsdyroppdrett

Publisert 01.11.2010

I brev til Stortinget og regjeringen krever Dyrevernalliansen at pelsdyroppdrettet avvikles.

pels rev © 2010 Dyrebeskyttelsen

Begge foto: Dyrebeskyttelsen 2010.

I brev til Stortinget og regjeringen krever Dyrevernalliansen at pelsdyroppdrettet avvikles.

Dyrevernalliansen krever at regjeringen avvikler pelsdyroppdrett

I et brev til regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet krever Dyrevernalliansen at pelsdyroppdrettet i Norge nå avvikles.

I Dyrevernmeldingen fra 2003 fastslås det: "Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet".

Dyrevernmeldingen ble behandlet av Stortinget, og ingen politiske partier reserverte seg mot dette.

 

Universitetet i Cambridge dokumenterer at Pelsdyralslagets strategi er en bløff

Siden 2003 har pelsdyrnæringen avlet på pelsdyrene for å fjerne de mest fryktsomme dyrene.  En ny rapport fra University of Cambridge fastslår at testingen utføres av pelsdyroppdretterne selv, og ikke av uavhengige testere som kommer uanmeldt. Testmetodene er heller ikke standardiserte.

Hvis et slikt avlsprogram skal ha noen effekt, må det forskes på metodene. Deretter må avlsprogrammet startes opp fra grunnen av.

Konklusjonen er altså at næringens avlsprogram er helt mislykket.  Rev og mink er fortsatt ville dyr, med en iboende frykt for mennesker.

Nå er det klart at Stortingets mål om "vesentlige avlsmessige forbedringer" ikke vil bli nådd innen 2013.

 

Lovbruddene i pelsdyroppdrettet er omfattende

I tillegg er det gang på gang avdekket lovbrudd og grufull dyremishandling i pelsdyroppdrettet.

En varslet kontroll fra Mattilsynet i 2009 resulterte for eksempel i at 58% av reveoppdretterne og 24% av minkoppdretterne fikk varsel om vedtak.

Dyrevernalliansen krever nå at regjeringen og Stortinget står ved sitt ord, og avvikler pelsdyroppdrett.
 

  Vis kilder Skjul kilder

-St.meld. nr. 12 (2002–2003) om dyrehold og dyrevelferd.
-University of Cambridge, Assessment of on-farm methods to measure confidence in maink and foxes on Norwegian farms, 2010.
-Mattilsynet, Sluttrapport, Nasjonalt tilsynsprosjekt 2009. Velferd for pelsdyr.

"Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet".

St.meld. nr. 12 (2002–2003) om dyrehold og dyrevelferd

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!