Klart flertall mot pelsdyroppdrett

Publisert 20.10.2016

Pelsdyroppdrett er galt, mener 64 prosent av befolkningen. Tallene fremkommer av en ny opinionsmåling.

Pels opinion 2016 sektor grafikk

64 prosent av den norske befolkning er mot oppdrett av dyr for pelsproduksjon. 21 prosent har ingen mening, og kun 15 prosent synes at oppdrett av dyr i bur for pelsproduksjon er riktig.

Pelsdyroppdrett er galt, mener 64 prosent av befolkningen. Tallene fremkommer av en ny opinionsmåling.

Et klart flertall i befolkningen er mot oppdrett av pelsdyr i bur, og motstanden har økt i løpet av de siste årene. Dette viser undersøkelser som Cint har foretatt på oppdrag fra Dyrevernalliansen.

Klart flertall mot pelsdyroppdrett

Spørsmålet vi stilte var: Mener du det er riktig eller galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon?

64 prosent svarte at det er galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon. 15 prosent svarte at det er riktig, og 21 prosent svarte vet ikke. Med andre ord: For hvert menneske som er for pelsdyroppdrett i befolkningen, er det fire som er i mot. (Saken fortsetter under grafikken.) 

alt

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2016 på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen, med 1.000 respondenter.

Stadig flere tar avstand fra pelsdyroppdrett

Dette er femte gang vi stiller samme spørsmål om pelsdyroppdrett. Forrige målinger var i 2008, 2011, 2012 og 2014. Svarene viser at fra 2012 til 2016 har flere enn tidligere tatt stilling mot pelsdyroppdrett.

Daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag, mener at endringen kan ha flere årsaker.

– I 2012 kom en ny avsløring av lovbrudd i pelsdyrnæringen fra Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen. Det har nok påvirket både publikum og politiske partier. I 2013 vedtok Arbeiderpartiet, etter press fra Dyrevernalliansen, å programfeste styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Som landets største parti tror vi det også har hatt en effekt, sier Anton Krag.

– I tillegg ble halve statsstøtten til pels fjernet i 2015, etter mange års arbeid fra Dyrevernalliansen. Pelsnæringens legitimitet synker raskt, og dyrene løftes frem.

Yngre mennesker er mest negative til pelsdyrnæringen

I aldersgruppen 18–22 år mener hele 83 prosent i undersøkelsen at pelsdyroppdrett er galt. I aldersgruppen 23–35 år er tallet 69 prosent.

Blant de eldre i aldersgruppen 56–80 år mener 55 prosent av de spurte at pelsdyroppdrett er galt.

– Dette stemmer overens med våre erfaringer. Vi er veldig glad for at yngre mennesker tar avstand fra dyreplageriet i pelsdyrnæringen, men er også fornøyd med at såpass mange av de eldre er enige, sier Anton Krag.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!