Ingen overraskelser for dyrene i nytt budsjett

Publisert 07.10.2015

I dag la regjeringen frem statsbudsjettet for 2016. For dyrevernere er det ingen store overraskelser. Tidligere varslete endringer som kutt av subsidier til pelsdyrnæringen og midler til prøveprosjektet til dyrepoliti er med i budsjettet for 2016.

mink på hylle
Foto: M. Lundsvoll

I dag la regjeringen frem statsbudsjettet for 2016. For dyrevernere er det ingen store overraskelser. Tidligere varslete endringer som kutt av subsidier til pelsdyrnæringen og midler til prøveprosjektet til dyrepoliti er med i budsjettet for 2016.

I dag la regjeringen frem statsbudsjettet for 2016. For dyrevernere er det ingen store overraskelser. Tidligere varslete endringer som kutt av subsidier til pelsdyrnæringen og midler til prøveprosjektet til dyrepoliti, er som ventet inkludert i budsjettet for 2016.

Kutt i subsidier til pelsdyrnæringen

Pelsdyrnæringen er gjennomgått i NOU 2014:15. På bakgrunn av rapporten vedtok partene i årets jordbruksoppgjør å fjerne forfraktstøtten til pelsdyrnæringen. Støtte til fôrfrakt er det største tiltaket med rundt 17,8 millioner kroner. Fra og med 2016 vil pelsdyrnæringen få 22,5 millioner kroner i støtte fra staten, mot 40,3 millioner i år.

Rapporten om pelsdyrnæringen ble sendt på høring våren 2015, og Landbruks- og matdepartementet fikk over 100 høringssvar. I budsjettet står det at regjeringen vil komme tilbake med en egen sak til Stortinget om pelsdyrnæringen høsten 2016.

Les mer om pengestøtten til pelsdyrnæringen.

Dyrepolitiprosjekt videreføres

Pilotprosjektet med dyrepoliti i Sør-Trøndelag videreføres. Det er tilsammen satt av tre millioner kroner til oppstart av et treårig prøveprosjekt, Formålet er "å bidra til best mogleg handsaming av straffesaker som gjeld overgrep mot dyr, også omtalt som dyrepoliti."

Les mer om dyrepoliti.

Støtten til organisasjoner er uendret

I budsjettet står det at dyrevelferd er et prioritert forskningsområde. Når det gjelder støtte til organisasjoner, er det ingen endringer fra fjorårets budsjett.

Regjeringen opprettholder støtte til Dyrevernalliansen (kr 400.000), Dyrevern Ung (kr 100.000) og Dyrebeskyttelsen (kr 400.000).

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!